TBMM'de kabul edildi...Konaklama vergisi 2020'de yüzde 1 olarak uygulanacak

TBMM'de kabul edildi...Konaklama vergisi 2020'de yüzde 1 olarak uygulanacak
22 Kasım 2019, 07:49
Konaklama vergisini de içeren kanun teklifinin tamamı dün akşam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifle ilgili görüşmelerde verilen önergeyle verginin 2020'de yüzde 1 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Teklifle, "Konaklama Vergisi" adı altında yeni bir ihdas edilecek.

2021'de yüzde 1 olarak uygulanacak

Kanun teklifinin dün akşam ki görüşmelerinde AK Parti Milletvekilleri tarafından verilen önergeyle 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek konaklama vergisinin 2020'de yüzde 1 olarak uygulanması kararlaştırıldı. Konaklama vergisi 2021'den itibaren otellerin hasılatı üzerinden yüzde 2 olarak alınacak.

Tüm hizmetler vergiye dahil edilecek

Meclis'te kabul edilen kanun teklifine göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ile havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi hizmetler Konaklama Vergisi'ne tabi olacak.

Geceleme hizmetinin, sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmeyecek.

Vergiyi doğuran olay, bu hizmetlerin sunulmasıyla meydana gelecek.

Konaklama Vergisi'nin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, Katma Değer Vergisi hariç her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamı olacak.

Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu oran yüzde 1 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı bir kat artırmaya, yarısına kadar indirmeye yetkili

Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.

Konaklama Vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilecek. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamayacak. Konaklama Vergisi, Katma Değer Vergisi matrahına dahil edilmeyecek.

Yurt ve öğrenci kampları kapsam dışı

Ayrıca öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler Konaklama Vergisi'nden müstesna olacak.

Her ayın 26.günü akşamına kadar ödenecek

Konaklama Vergisi'nde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleri olacak. Her bir vergilendirme dönemine ait Konaklama Vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 26. günü akşamına kadar Katma Değer Vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içinde ödenecek.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha