Kabul edildi...İşte konaklama vergisi düzenlemesinin son hali...

Kabul edildi...İşte konaklama vergisi düzenlemesinin son hali...
14 Kasım 2019, 16:31
Yeni vergiler getiren kanun teklifinin konaklama vergisiyle ilgili maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. İşte Türkiye'de ilk defa konaklama vergisini getiren o düzenlemenin son hali...

Konaklama vergisinin de içinde yer aldığı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerine bugün (14 Kasım Perşembe) devam edildi. 45 maddelik kanun teklifinin 9. maddesi konaklama vergisiyle ilgiliydi.

Önergeyle yüzde 2'ye çevrildi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 ile 18 lira arasında maktu tutara çevirilen konaklama vergisi, TBMM Genel Kurulu'nda verilen önergeyle değiştirildi. Buna göre konaklama vergisinin teklifin ilk halinde olduğu gibi otellerin hasılatı üzerinden yüzde 2 olarak alınması kararlaştırıldı. Konaklama vergisini içeren 9. madde AK Parti Milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

9. maddenin son hali şöyle:

TBMM Genel Kurulu'nda yeni vergiler getiren "MADDE 9- 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı "Konaklama Vergisi" şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Geceleme ve diğer tüm hizmetler konaklama vergisine tabi

"Konaklama vergisi

MADDE 34- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez.

Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır.

Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir. Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisi yüzde 2, Cumhurbaşkanı bir kat artırmaya yetkili

Konaklama vergisinin oranı %2'dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir.

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Konaklama vergisinden muaf olan yerler

Aşağıda sayılan hizmetler konaklama vergisinden müstesnadır:

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler.

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilcilikleri; konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler.

Her ayın 26. günü akşamına kadar beyan edilecek

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama vergisi beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir."

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha