Otel yapımı karşılığında uzun dönem kiralama ihalesi!

Otel yapımı karşılığında uzun dönem kiralama ihalesi!
11 Eylül 2021, 12:28
Belediye'ye ait otel binasının yeniden yapım karşılığında uzun süreli işletme hakkı kiraya verilecek.

Kullanım hakkı Kütahya Belediyesi’ne ait Ilıca Harlek Termal Otel binasının işletme hakkı otel yapımı karşılığı uzun süreli kiraya verilecek.

Kütahya Ilıca Kaplıcaları mevkiindeki Ilıca Harlek Termal Otel binası yeniden yapılacak. Kütahya Belediyesi otelin yapımı karşılığı işletme hakkının uzun süreli kiraya verilmesi için ihaleye çıktı.

İhale ilanında yer alan bilgilere göre ihale sonucu işi kazanacak şirketle sözleşme süresi 20 yıl olarak belirlendi. Bu sürenin 1.5 yılı otelin yeniden yapım süreci olarak belirlendi. Otelin işletme süresi ise 18.5 yıl olacak.

Aylık kira bedeli 65 bin lira

Otel için aylık 65 bin lira kira bedeli belirlendi.

İhalede belirlenen bedel üzerinden yer teslim tarihi itibari ile 18 ay inşaat süresi boyunca %40 kira ödemesi yapılacak.

18 aylık inşaat süresi sonrası kira bedeli TÜFE - 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılarak belirlenecek.

24 ay sonra tekrar kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılarak belirlenecek ve her yıl kira bedeli TÜFE – 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmaya devam edilecek.

İhale 21 Eylül'de

Otelin yapım karşılığı kiralama ihalesi 21 Eylül Salı günü saat 14'00'te Kütahya Belediyesi Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2 adresinde gerçekleştirilecek.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:

2.1. Gerçek kişiler için:

2.1.1.Nüfus cüzdan fotokopisi,

2.1.2. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

2.1.3. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

2.1.4. İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

2.1.5. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

2.1.6. Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri

2.2. Tüzel kişiler için:

2.2.1.Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü veya Ticaret Sicil Gazetesi

2.2.2.İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,

2.2.3.İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

2.2.4. Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

2.2.5. Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,

2.2.6. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

2.2.7. İhale ile ilgili geçici teminat ve ek teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,

2.2.8. T.C. Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,

2.3. İhale dokümanı satış bedelinin ödendiğine dair ödendi belgesi, (Şartname Bedeli: 500,00.-TL)

2.4. İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 12.30’a kadar T.C. Kütahya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmeleri zorunludur.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha