Mücbir Sebep'e giren sektörler belli oldu...TÜRSAB'dan açıklama geldi

Mücbir Sebep'e giren sektörler belli oldu...TÜRSAB'dan açıklama geldi
25 Mart 2020, 09:07
Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele için ekonomik tedbir paketinde Mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için hazırlanan tebliğin detayları belli oldu. Konuyla ilgili TÜRSAB'dan da açıklama yapıldı.

TÜRSAB'tan yapılan açıklamada Türkiye ve tüm dünyada etkisini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeni ile alınan önlemler kapsamında; T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 24.03.2020 tarihinde, salgından ve alınan tedbirlerden etkilenen mükelleflerin vergi ödevlerini yerine getirmesi bakımından mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması amacıyla bir Genel Tebliğ hazırlandığının duyurulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tur operatörleri ve seyahat acentaları da 'Mücbir Sebep' kapsamında

" Bahse konu bu duyuruda sektörümüz ile ilgili olan hususlar şu şekildedir.

  • Hazırlanan Tebliğ ile salgından doğrudan etkilenen ve ana faaliyetleri itibariyle; tur operatörleri ve seyahat acentaları dahil konaklama faaliyetleri, araç kiralama, etkinlik ve organizasyon hizmetleri ile diğer sektörlerde faaliyette bulunan mükelleflerin mücbir sebep halinde olduğunun kabul edildiği,

Muhtasar ve KDV süresi 27 Temmuz'a kadar uzatıldı

  • Tebliğde yer alan tüm mükelleflerin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vermeleri gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020 günü sonuna kadar uzatıldığı,
  • Söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftası içerisinde yapılabilmesinin sağlandığı ,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge uyarınca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması çerçevesinde, 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığının bulunması nedeniyle sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefleri ile meslek mensupları açısından sokağa çıkma yasağının başladığı tarih ile sona ereceği tarih arasındaki dönemin mücbir sebep hali olarak kabul edildiği ve bu döneme ilişkin olarak verilmesi gereken beyannameler ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin yasağın kalktığı tarihi takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatılmasının Maliye Bakanlığınca uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla Gelir İdaresi Başkanlığının 24.03.2020 tarihli, Koronavirüs Salgınından Etkilenmeleri Nedeniyle Beyanları Uzatılarak Ödemeleri Ertelenen Mükellefler Hakkında Duyurusunun tam metnini ekte bilgilerinize sunar, söz konusu Tebliğin henüz yayınlanmamış olduğunu ve yayınlandığı anda siz değerli üyelerimizi tekrar bilgilendireceğimizi belirtiriz.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha