Bodrum Cennet Koyu için soru önergesi verdi!

Bodrum Cennet Koyu için soru önergesi verdi!
25 Temmuz 2022, 13:18
Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, kamuoyunda büyük bir infiale yol açan Bodrum Cennet Koyu’nda yakında başlayacağı iddia edilen inşaat çalışmalarıyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin cevaplandırması talebiyle soru önergesi verdi.

Metin Ergun'un verdiği önergede Cennet Koyu’ndaki arazinin tamamının 2’inci derece doğal sit alanı, 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ve kısmen de 1’inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğunu belirterek; “Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan, mülkiyeti Hazine’ye ait olan Muğla ilimizin Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koyu'nda bulunan 423 sayılı arazinin 2013 yılında satışı gerçekleştirildiğini, söz konusu satış işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali için açılan davanın temyiz sürecinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2016/4388 Esas ve 2016/3337 sayılı kararı ile satışın iptaline karar verdiğini ifade etti.

Danıştay’ın iptal kararından bu yana herhangi bir idari işlem yapılmadığı gibi, ihaleyi kazanan şirketin söz konusu arazi üzerinde yakında inşaata başlayacağı haberlerinin basına yansıdığını belirten İYİ Partili Ergun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları sordu:

1. Söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karardan bugüne kadar taşınmazın geri alınmasına dair herhangi bir işlem yapılmamış olmasının sebebi nedir?

2. Bakanlığınız, ilgili Danıştay kararından sonra herhangi bir işlem yapmış mıdır?

3. Söz konusu arazinin tamamının 2’inci derece doğal sit alanı ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1’inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu göz önüne alındığında, Bakanlığınız bu bölgenin doğal ve arkeolojik özelliklerinin korunması açısından bugüne kadar hangi adımları atmıştır ve bu satış işlemi konusunda herhangi bir görüş ortaya koymuş mudur?

4. Basına yansıyan iddialar doğrultusunda, şirketin yakında inşaat faaliyetlerine başlayacağı duyurulmuştur. Söz konusu şirket inşaat faaliyetleri için şimdiye kadar Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu talep etmiş midir, eğer talep ettiyse Bakanlığınız bu konuda ÇED Olumlu Kararı vermiş midir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de soru önergesi veren İYİ Partili Ergun, Nebati’ye şu soruları yöneltti:

1. Söz konusu taşınmazın satışı ile ilgili olarak Bakanlığınız tarafından, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun verdiği karardan bugüne kadar taşınmazın geri alınmasına dair herhangi bir işlem yapılmış mıdır?

2. Bakanlığınızca, ilgili Danıştay kararından sonra herhangi bir işlem yapılmamış ise bunun yasal dayanağı nedir? Herhangi bir işlem yapmayan yetkililer hakkında şimdiye kadar herhangi bir adli ve idari soruşturma yapılmış mıdır?

3. Söz konusu arazinin tamamının 2’inci derece doğal sit alanı ve 3’üncü derece arkeolojik sit alanı ile kısmen 1’inci derece arkeolojik sit alanında bulunduğu göz önüne alındığında, Bakanlığınız bu bölgenin doğal ve arkeolojik özelliklerinin korunması açısından bugüne kadar hangi adımları atmıştır ve bu satış işlemi konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan herhangi bir görüş talep etmiş midir?

4. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan herhangi bir görüş talep edilmişse, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü ne yönde olmuştur?

5. Bu taşınmazın satışı sürecinde; yerel yönetimlerden, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından herhangi bir görüş alınmış mıdır, alındıysa bu kurumlar ne yönde görüş beyan etmişlerdir.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha