Yerli otel grupları halka arz edilmeli!

Tayfun Döşkaya
Tayfun Döşkaya TD Hospitality Consulting
27 Aralık 2023, 20:55

Halka arz, bir otel grubu paylarının Borsa Pay piyasasında işlem görmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yolu ile satışıdır. Otel grupları finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.

Halka Arza Katılmanın Avantajları

Fiyat Avantajı

Yatırım Çeşitliliği

Risk ve Getiri Değişkenliği

Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı

Gözetim, Denetim, İzleme Ortamında Likidite İmkanı.

Türkiye'de konaklama sektörü, diğer birçok sektörde olduğu gibi büyük ölçekli projelerin geliştirilmesi için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Bu aşamada sermaye piyasaları finansmana ulaşma açısından otel gruplarına değerli bir alternatif sunmaktadır; otel grupları, halka açılarak veya borçlanma aracı ihraç ederek ihtiyaç duydukları kaynağa sermaye piyasası aracılığıyla erişebilmektedir.

Bu noktada önemli olan hususlardan biri de turizm gelirlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, uzun vadeli planlamalarla çevresel ve sosyal etkileri de göz önüne alarak tesislerin inşasına ve farklı konaklama ihtiyaçlarına yönelik projelerin geliştirilmesidir. Bununla birlikte turizm gelirlerinin gerek dönemsel gerekse de bölgesel olarak dengeli bir dağılım göstermesi gelirlerin sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır.

Kısa vadeli borçlanmanın otel grupları için riskli olduğu ve şirket karlılığını ve şirket değerini olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla sermaye piyasaları ile sağlanan uzun vadeli fonlama ile stratejik yatırımlar yapabilen, özkaynaklarını güçlendiren veya borçluluk oranlarını düşüren otel gruplarının değerini artıracağını öngörüyoruz.

Finansman sağlamanın yanında sermaye piyasalarının ve borsada işlem görmenin şirketlerin kurumsal yönetimine katkıları da oldukça önemlidir. Borsalarda işlem gören şirketler, finansal bilgilerini ve önemli nitelikteki gelişmeleri kamuoyuna açıklamak zorundadır. Aynı zamanda kurumsal yönetim prensiplerine tabi olduklarından düzenlemelerle getirilen kurallara uymalı, önerilen şekilde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bu, şirketlerin şeffaf bir şekilde faaliyet göstermelerini ve yatırımcıların güvenini kazanmalarını sağlamakta, aynı zamanda, bu şirketlerin iş dünyasında daha fazla itibar kazanmalarına katkı sunmaktadır.

Borsada işlem görmenin otel gruplarına sağladığı bir diğer önemli avantaj da artan rekabet ortamında ayakta kalmalarını desteklemesidir. Borsalarda işlem gören otel grupları, yatırımcıların değer artırma beklentisi nedeniyle daha rekabetçi olma eğiliminde oldukları için verimliliklerini artırma, yenilikçi projelere yatırım yapma ve rekabet avantajı sağlama konusundaki motivasyonlarını daha yüksektir. Bu yönde gelişen iş yapış biçimi, kurumsal karar alma süreçleri ile desteklendiğinde şirketin stratejik anlamda öne çıkması mümkün olabilmektedir.

Diğer taraftan, turizm sektörü ve karar vericiler, doğal ve kültürel kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir turizmin teşvik edilmesine yönelik önemli bir sorumluluğa sahiptir. Doğal güzelliklerin ve tarihi alanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, gelecek nesillere bu zenginlikleri aktarmak için çevresel kriterlere uygun projelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Halka açık şirketlerin daha şeffaf bir yapıya sahip olması ve kurumsal sosyal sorumluluk açısından daha gelişmiş uygulamaları olması bu yönden de konaklama sektörü ve sermaye piyasası ortaklığının olumlu sonuçlar vereceğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.

Turizm sektörü aynı zamanda dış etmenlere oldukça duyarlı bir sektördür. Bu etmenlerin arasında salgın hastalıklar, politik gerilimler, doğal afetler, terörizm tehdidi gibi faktörlerin yanında döviz kuru ve ekonomik koşullar gibi maliyeti belirleyen ana faktörler yer almaktadır. Finansal temelleri sağlam olan otel grupları nakit akışında dalgalanmalara karşı korunma yönetimini daha iyi yönetmektedir.

Otel grupları kriz dönemlerinde misafirlerini faaliyetleriyle ilgili düzenli olarak bilgilendirmeleri ve bu dönemlerde şeffaflığa dikkat etmeleri gerekmektedir.

Dünya çapında tanınmış birçok otel grubu halka açık şirketlerdir.

Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2024’ün sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesini dilerim.

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
MOONSTERBOY
10 Ocak 2024, Çarşamba 09:17
NİYE BORÇLARINI HALKA MI ÖDETTİRECEKLER? . YERLİ MARKALARIN ÇOĞU ŞEHİR OTELLERİ. OTELLERİN ÇOĞUNDA DA KARA PARA AKLANIYOR . GERÇEKLERİ KONUŞUN BİRAZ. DENETİM ARTMALI KARA PARA AKLAYANLARIN İŞLETMELERİNE MÜHÜR VURULMALI
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha