Yeni bir sayfa açalım…

Hamit Kuk
Hamit KukPasso Tour
10 Haziran 2023, 18:01

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tarihçesine baktığımızda, zamanla farklı isimlerle anılmış olsa da içerisinde ‘turizm’ kavramını barındıran ilk bakanlık 1957 yılında kuruldu.

Yaklaşık altmış altı yıllık geçmişi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bugüne kadar tam elli beş kişi bakan olarak görev yapmış.

Ayrıca, bazı yıllarda turizmden ayrılıp tek başına çalıştığı dönemlerde Kültür Bakanlığı yapmış kişi sayısı yirmi birdir.

Ayrı kalsa bile kültürel değerlerin turizmden, dolayısıyla sektörden ayrılamayacağını düşünürsek iki bakanlıkta görev yapan bakan sayısı yetmiş altıya yükseliyor.

1957-1963 yılları arasında Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı olarak adlandırıldı ve altı yıllık süre içinde dokuz farklı bakan görev yaptı.

1963’ten 1981 yılına kadar yaklaşık on sekiz yıl Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak anıldı ve bu sürede on yedi kişi bakanlık yaptı.

Ayrılıp ayrılamayacağı hep tartışma konusu edilen Kültür Bakanlığı 1971 ila 1981 yılları arasında ayrı çalıştı ve bu süre zarfında tam yedi farklı Kültür Bakanı görev aldı.

1981’den 1989 yılına kadar yaklaşık sekiz yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak anıldı ve bu sürede dört farklı kişi bakanlık yaptı.

1989 yılında Turizm Bakanlığı, Kültürden ayrılarak 2003 yılına kadar ayrı çatı altında yoluna devam etti.

Yaklaşık on dört yıllık bu süreçte turizm sektörü on altı farklı Turizm Bakanı ve on dört farklı Kültür Bakanı gördü.

2003 yılında kültür ve turizm, tekrar bir bakanlık çatısı altında birleştirildi. Yaklaşık yirmi yıllık süre içinde mevcut bakanımız Mehmet Ersoy da dahil olmak üzere şu ana kadar toplam dokuz farklı bakan görev yaptı.

Gördüğünüz üzere hangi isim altında olursa olsun turizm sektörünü direkt olarak ilgilendiren bakanlıklarda fazla bir istikrar yoktu.

İlk kurulduğu yıldan beri genel ortalamaya bakınca bakanlarının büyük bir kısmının görev süreleri çok kısa oldu.

Bu döngüyü kıran ilk kişi rahmetli Nihat Kürşad olmuştu. Adalet Partisi hükümetinde 27 Ekim 1965’ten 3 Kasım 1969 yılına kadar kesintisiz dört yıl bakanlık yaptı.

AK parti hükümetleri döneminde uzun süre Kültür ve Turizm bakanlığı yapanlardan biri de Ertuğrul Günay’dı. 31 Ağustos 2007'de başlayan görevi 24 Ocak 2013'teki kabine revizyonu ile son buldu.

Böylece Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinde şimdiye kadar kesintisiz beş buçuk yıl süreyle en uzun süre görev yapan bakan Ertuğrul Günay oldu.

Geçen hafta Kültür ve Turizm Bakanlığındaki ikinci dönemine başlayan Mehmet Ersoy’un ilk dönemi 10 Temmuz 2018 tarihinde başlayarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesindeki Kültür ve Turizm Bakanı olarak tarihe geçti.

Önümüzdeki temmuz ayında beşinci yılını dolduracak olan sayın bakan, bu görevi 2024 Şubat ayına kadar sürdürmesi halinde en uzun süre görev yapan unvanına sahip olacak.

Turizm bakanlarının kısa süren görevlerden ziyade uzun süreli görev alanlardan olması sektör tarafından çok önemsenir.

Sektörü bilmeyen bir bakan işe başladığında önce sektör tüm yönleri ile anlatılır, sektörün gelişmesi için yapılması gerekenler izah edilirdi.

Tam öğrendiği sırada görevden alınıp yerine turizmi bilmeyen yeni bir bakan atanınca, turizm sektörü bu uğraşlara sil baştan yeniden başlardı. Haliyle sektörün heyecanı ve çalışma arzusu da sürekli sekteye uğrardı.

Hal böyle olunca turizm sektörünün yıllardan beri hep aynı şeyi hayal edip diledi. Neydi bu? Turizm Bakanlığı’na turizmden anlayan bir bakanın atanması!

Böylece yeni bakana turizmi anlatmakla zaman kaybedilmeyecek ve büyük bir şevkle işe koyulacaktı.

Sektörün bu hayalı 2018’de gerçekleşmişti ve hepimiz çok sevindik. Artık bizden biri bakan olmuştu!

Sayın bakanımızın geçen dönemki performansını yaşayarak deneyimleyen turizm sektörü, sadece turizmi iyi bilen bir bakanla çalışmak istemiyor!

Aynı zamanda; sektör temsilcilerinin rahatça diyalog kurabildiği, ayrıştırıcı olmadan sektörün tüm katmanlarını dinleyen, daha kucaklayıcı bir bakanla çalışmayı arzu ediyor.

Yeni çalışma döneminde bakan beyin sektörle olan iletişimi daha güçlü olabilir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden sektörün her bir birimi ile uyumlu çalışabilir.

Türk turizminin geleceğini sektör temsilcileriyle birlikte planlayarak görev süresi sonunda şahane bir eser ortaya çıkartabilir.

Böylece hem ülkemiz hem de sektör bundan faydalanır. Sayın bakan da bu işe önderlik etmiş biri olarak güzel şeylerle hatırlanır.

Sayın bakanın yeni çalışma döneminde meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde empatiyi öncelikleri arasına almış olmasını, daha sıcak ve kapsayıcı bir bakış açısıyla bakanlığı yönetmesini umuyorum.

Nihayetinde hepimizin amacı Türk turizm sektörünün gerçek potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha iyi bir turizm mirası bırakmak değil mi?

Yanlış ya da doğru kim ne yaptıysa yaptı, hepsi geçmişte kaldı. Şimdi yeni bir dönem başlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yüzüncü yılından itibaren ikinci yüzyılı inşa etmek gibi çok iddialı bir sloganla kurulan yeni hükümetle Türkiye’nin yeni yüzyılı başlıyor.

Madem bu dönem ülkemizin ikinci yüzyılını inşa etme dönemi, biz de hem bakanlık hem de turizm sektörü olarak üstümüze düşeni yapmalıyız.

Şimdi yeni bir başlangıç yapmak üzere bütün kırgınlıkları, küskünlükleri bir tarafa bırakıp yeni bir sayfa açmanın tam zamanı...

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
Ali ÇAVDAR
12 Haziran 2023, Pazartesi 08:31
Bir şekilde gücü eline alandan yana durmak sanırım bu ülkenin kaderi oldu.. güçlü olana biat ve korku ! Oysaki değerleri ve fikirleri uğruna doğrudan yana olanlar hep kaybetti.. soru şu : boyun mu eğeceğiz ? seyahat acentalarını ve mesleği hiçe saymış bir zihniyet ile sulh bize sadece yok oluşun kapılarını açacaktır. iflas etmiş meslektaşlarımız ne düşünüyor acaba ? And olsun ki , doğru bildiklerimizi güçlü güçsüz demeden söylemeye devam edeceğiz.. Bu Firuz Başkan'ın kavgası değil. Bu sektörün kavgası , bu binlerce ailenin , ekmek , eğitim ve yaşam kavgası.. Biz dik durdukça ayakta Firuz Başkan sulh ( biat etse ) olsa ne fayda !
muzaffer izgi
11 Haziran 2023, Pazar 07:53
Laga lugu yapmamak lazım, Firuz başkan eğilme, ona buna kanıp haramilere eğilme. Dik Dur. Sen haklısın. Acenta düşmanı olanla sulh olmaz.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha