Yaşlanan nüfus ve yaşlı dostu turizmi

Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt
Prof. Dr. Cevdet AvcıkurtBalıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı
03 Ağustos 2018, 15:49

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanına göre 2017 ortalarına doğru dünya nüfusu 7,6 milyara ulaşmış olup, 2030 yılında 8,6 milyarı bulacağı tahmin ediliyor. 2017 yılında dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 13’ünün 60 yaş ve üstü kişilerden oluştuğu ifade ediliyor. BM, 2050 yılında her 5 kişiden 1’inin 60 yaş ve üstü kişilerden oluşacağını öngörüyor. Avrupa, yüzde 25’lik oranla halen en yüksek yaşlı nüfusa (60 yaş ve üstü) sahip bulunan kıta durumunda bulunuyor. Avrupa’nın yaşlı nüfus payının 2050 yılında yüzde 35’e ulaşacağı öngörülüyor.

BM, 60 yaş ve üstü bireyleri “yaşlı” olarak kabul etse de, seyahat ve turizm sektöründe, “3. yaş baharı turizmi”, “yaşlı turizmi”, “ileri yaş turizmi”, “geriatri turizmi”, “yaşlı bakımı turizmi” ve “gümüş turizm” gibi farklı terimlerle adlandırılan ve en kabul gören isimle üçüncü yaş turizmini oluşturan bireyler genellikle 55 yaş ve üstü kitleyi kapsıyor. Turizm sektörü açısından daha fazla boş zamana ve harcama imkanına sahip, gittiği destinasyonda daha uzun süre kalabilen, daha sık seyahat edebilen ileri yaş grubuna dahil kişilerin ihtiyaçlarının, isteklerinin ve arzularının dikkate alınması, beklentilerinin karşılanması ve müşteri odaklı, kısaca yaşlı dostu yaklaşım sergilenmesi rekabet avantajı sağlamak açısından da kaçınılmaz olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nin şehirler için geliştirdiği “yaşlı dostu şehir” önerisini dikkate alarak turizmde de “yaşlı dostu turizm” kavramını ortaya atmak yararlı olabilir.

Avrupa Komisyonu araştırmasına göre, Avrupalı yaşlı turistlerin yüzde 26’sı tatil kararlarında dost, akraba ve arkadaş tavsiyesini dikkate alıyor, yüzde 21’i kişisel deneyimine güveniyor, yüzde 15’i seyahat acentelerini ve yüzde 14’ü de İnternet’i bilgi kaynağı olarak kullandıklarını ifade etmişlerdir.

Paket turlara daha çok yönelen, sezon dışı seyahat ve konaklamayı tercih eden, kendini gerçekleştirme, sevgi ve ait olma gibi güdüleri olan, sosyal izolasyon ve yalnızlık duygularını daha yoğun yaşayan ve ekonomik verimliliğe sahip bu pazar segmentinden Türk turizminin daha iyi yararlanabilmesi için bazı öneriler sunulabilir:

-Bu pazar segmenti için ürün geliştirme ve pazarlama öne çıkmaktadır. Ürün geliştirme ve pazarlamada özellikle yaşlı nüfus içerisinde önemli bir yer tutan kadınlar dikkate alınmalıdır.

-Konaklama işletmeleri başta olmak üzere turizmin tüm unsurlarının yaşlı turistler için ilaç, ekipman ve özel geriatrik bakım hizmetleri gibi konularda sağlıkla ilgili destek sağlamaları önemlidir.

-Lisan engelinin olmaması büyük önem taşımaktadır.

-Web siteleri yaşlı dostu olmalı. Bugün 65 yaş ve üzeri kişilerin yarısından fazlası internet ortamına girmektedirler.

-Ulaşım, sağlık ve sigorta gibi konulara özel bir önem verilmelidir.

-Homojen bir kitle olmayan üçüncü yaş turistleri ilgi alanlarına göre kendi içinde sınıflandırmak mümkündür. Eğitsel ve kültürel deneyimleri ön planda tutan kişiler olabildiği gibi, eğlence ve dinlenceye önem veren yada doğa ve manzara odaklı fiziksel aktiviteleri tercih eden veya arkadaşlık geliştirme, sosyal etkileşim, heyecan veya nostalji yaşamak isteyen yaşlı gruplar da olabilmektedir.

-Özellikle yeme-içme donanımı ve hizmetlerinde yaşlı dostu uygulamalar çok büyük önem taşımaktadır.

-Turizm tesislerinin oda donanımları yaşlı ve engelli turistlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda yapılmalı. Kolay erişilebilirlik, giriş ve çıkış işlemlerinde yeterli dinlenme alanları ve iyi bilgilendirme esas olmalıdır. Bu kişilere sağlanacak odaların asansör, sağlık hizmetleri ve yeme-içme birimlerine yakın olmalarına dikkat edilmelidir.

-Transfer ve gezi araçları yaşlı turistlerin ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmalıdır. Tur otobüsleri rahat olmalı, yeterli mola imkanı ve ikram hizmetleri sunulmalıdır.

-Yaşlı Türk vatandaşlarının iç turizme katılmalarını sağlamak için yaşlılara özel hizmetlerin sunulduğu, teknolojik bakımla desteklenen yaşlı odaklı tesislere ve seyahat acentelerine ihtiyaç bulunmaktadır.

-Yaşlı ve engelli bakım konusunda eğitimli, nazik ve sertifikalı personelin bulundurulması önem taşımaktadır.

-Sosyalleşme faaliyetleri açısından masa üstünde oynanan oyunlar önemli bir ilgi oluşturmaktadır. Animasyon faaliyetlerinin de yaşlılara yönelik olması da göz ardı edilmemelidir.

-Yaşlı turistlerin fiyat duyarlılığı dikkate alınarak farklı kategori ve fiyat düzeylerinde konaklama ve ulaşım imkanları sunulabilir.

-Sağlık, ileri yaş ve engelli turizminin geliştirilmesi konusunda üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektöre önemli sorumluklar düşmektedir.

Not: Yayınlanan yazı ve yorumlardan yazarlar sorumludur. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; site sorumlu değildir.
Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha