Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu! İşte görev ve yetkileri...

Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu! İşte görev ve yetkileri...
26 Ocak 2023, 12:29
Kamuoyunda çokça tartışılan Uludağ Alan Başkanlığı’nın kanunu ve Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Uludağ Alanı Hakkında Kanun ile Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanuna göre bundan sonra Uludağ’ın korunması, geliştirilmesi, tanıtılması ve farklı kurumlara ait planlama yetkileri Uludağ Alan Başkanlığında olacak.

Bölgenin ulaşımından güvenliğine ve uygulanacak ücret tarifelerine kadar her şey bundan sonra Uludağ Alan Başkanlığı’nın yetki ve sorumluluğunda olacak.

Talep etmesi durumunda kamu hizmetlerinde kullanılan bina ve tesisler, kamu konutları ile Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan veya yaptırılan tüm yapı ve tesisler dışında kalan Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar, orman sayılan yerler ile daha önce Milli Parklar Kanunu gereğince tespit ve ilan edilen yerler, talep etmesi halinde Uludağ Alan Başkanlığına tahsis edilecek. 2634 sayılı kanun kapsamındaki yerlerde ise yetki Turizm Bakanlığında olacak

Taşınmazların işletilmesi de Alan Başkanlığına bağlandı

Uludağ Alanında bulunan Hazine ile kamu kurum ve kuruluşlarının özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, trampası, kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin verilmesi ve üzerlerinde irtifak hakkı kurulması, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, ön izin ve kullanma izni verilmesi gibi işlemler Başkanlığın uygun görüşü alınarak yapılır. Ancak, bu taşınmazlardan 2634 sayılı Kanun kapsamında turizm amaçlı kullanılmasında yarar görülenlerin tahsisi, kamulaştırılması, kiralanması, işletilmesi, işlettirilmesinde Bakanlık yetkili olacak.

Turizm amaçlı sportif faaliyetler

Uludağ Alanında gerçekleştirilecek turizm amaçlı sportif faaliyetler ile alana ilişkin işletmecilik faaliyetlerini yapma, yaptırma, izin verme ve denetleme yetkisi; planların gerektirdiği her türlü hizmet ve faaliyetler ile koruma, yönetim, işletme, tanıtım, spor, eğlenme ve dinlenme hizmetleri için gerekli her türlü altyapı ve diğer tesislerin yapılmasında, yaptırılmasında, işletilmesinde, işlettirilmesinde ve bu işlemlerin ilgili belediye başkanlıkları ile koordine hâlinde yürütülmesinde Uludağ Başkanlığı yetkili olacak.

Kamulaştırma yetkisi

Uludağ Alanı sınırlarında kalan yerlerdeki gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mallar ile her türlü tesisler, onaylı uygulama imar planına göre hazırlanacak projelerin gerçekleşmesi için Uludağ Alan Başkanlığınca kamulaştırılabilecek.

Her ölçekte plan hazırlama yetkisi

Uludağ Alanı'nda her tür ve ölçekte planların hazırlanması, yenilenmesi ve değiştirilmesi işlemleri Uludağ Alan Başkanlığınca yürütülecek. Bu planlar, Uludağ Alan Komisyonu'nun uygun görüşü, Kültür ve Turizm Bakanı'nın oluru uyarınca Uludağ Alan Başkanlığınca yapılacak onama sonrasında yürürlüğe girecek.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha