TÜRSAB'dan TUREB'e tepki: 'Tavsiye ücret' adı altında kanunun etrafından dolanamazsınız!

TÜRSAB'dan TUREB'e tepki: 'Tavsiye ücret' adı altında kanunun etrafından dolanamazsınız!
13 Temmuz 2023, 11:17
TÜRSAB, Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB)'in Bakanlığın mevzuata uygun olmadığını belirtmesine rağmen 2023 yılı rehber taban ücretlerini güncellemesine tepki gösterdi.

TÜRSAB, TUREB tarafından yayınlanan 11 Temmuz tarihli yazının üyeleri tarafından üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Konuyla ilgili TÜRSAB sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TUREB, meslek odalarına gönderdiği yazısında özetle, “2023 yılı taban ücretlerde artış talep ettiklerini, Bakanlık tarafından bu artışın mevzuat hükümleri kapsamında kabul edilmediğini, ancak TUREB olarak tavsiye niteliğinde yeni ücretleri belirlediklerini ve bu tavsiyenin tüm rehberlere iletilmesini” istemektedir.

Rehber taban ücretleri acentaların kârlarını da aşıyor, haksızlık var

TUREB’in yazısı ile bir kez daha gündeme gelen “taban ücret” konusunda Birliğimizin öteden beri savunduğu görüşleri kamuoyunca bilinmektedir. Turizm ekonomisinin dinamiklerini bilen herkesin üzerinde ittifak ettiği gibi, seyahat acentalarınca turlarda görevlendirilecek turist rehberlerinin turun özelliği, grubun niteliği gibi unsurlara bakılmaksızın “taban ücret” adı altında ve ticari riske giren, ciddi maliyetler üstlenen büyük bir ekibin bilgi ve birikimini ortaya koyan seyahat acentalarının elde ettiği kârdan fazlasına denk gelen, ülke koşullarına göre son derece yüksek tutarlı bir ücreti almaları haksızlık yaratmaktadır. Üstelik böylesine yüksek bir taban ücretle yetinmeyen, herhangi bir yatırım yapmadan büyük emeklerle hazırlanmış bir turda zaman zaman seyahat acentasından fazla gelir elde eden turist rehberlerinin, bu gelirleri karşılığında serbest meslek makbuzu dahi düzenlememeleri konusundaki yaygın uygulama hakkında bir uyarıda bulunulmadan, zaten haksız ve fahiş olan “taban ücret” uygulamasında “tavsiye ücret” adı altında kanunu dolanmak kabul edilemez bir yaklaşımdır.

Türk vatandaşlarına yönelik turlarda rehber bulamama, “Türkçe Rehber” sorunu gibi sorunlar artık bir an önce çözümlenmesi gereken işlerin başında gelmektedir. 2019 yılında Birliğimiz tarafından Bakanlık ve kamuoyu ile paylaşılan görüş, değerlendirme ve taleplerimizi aşağıda bir kez daha hatırlatıyor, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın hazırlamış olduğu 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun değişikliğinin gerçekleşmesini bekliyoruz.

6326 SAYILI TURİST REHBERLİĞİ MESLEK KANUNU İLE İLGİLİ TÜRSAB GÖRÜŞLERİ

6326 sayılı kanunu birçok yönüyle; kanun tekniği, içeriği, kavramlar ve en önemlisi turizm gerçekleri ve ihtiyaçları açısından “Turist Rehberliği Mesleği”ni geliştirecek şekilde ele almak gerekmektedir.

Aşağıda, 6326 sayılı kanunun seyahat acentalığı mesleğine ve sektörel uygulamalara doğrudan etki eden, değişmesi halinde uygulamalarda önemli rahatlık ve turizm ekonomisinde ilerleme sağlayacak bazı hükümlere ilişkin TÜRSAB önerileri yer almaktadır.

1. 2’inci maddenin 1’inci fıkrasının ( ı ) bendinde yer alan “Turist Rehberliği Hizmeti” tanımının başındaki “ Seyahat acentalığı faaliyeti olmamak kaydıyla …” ifadesi yerine “Bir seyahat acentasına bağlı olarak …” ifadesinin getirilmesi, mevcut durumda rehberlik mesleğinin “tek başına yapılabileceği” algısını ortadan kaldıracak, tanımı kanunun amacına ve ruhuna uygun hale getirecektir.

2. Rehberlik mesleğine kabul için bir yabancı dil sınavını başarmış olmak zorunluluğu, Türkiye içinde Türkçe konuşanlara verilen rehberlik hizmeti açısından anlamsızdır ve iç turizm hareketinde rehber temininde zorluklar getirmektedir. Bu nedenle üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinden;

a) İki yıllık bölüm mezunlarının BÖLGESEL

b) Dört yıllık bölüm mezunlarının ÜLKESEL

c) Yüksek lisans mezunlarından, lisans eğitimi sanat tarihi veya arkeoloji olanların ÜLKESEL

Turist Rehberi olarak mesleğe başlamalarının sağlanması gerekmektedir. Türkçe turist rehberleri olarak mesleğe giren ülkesel kokartlı rehberlere 5 yıl içinde yabancı dil sınavını başarma şartı getirilebilir.

3. Türkçe rehberlik hizmeti taban ücretinin; yabancı dildeki rehber ücretinin, bölgesel rehberler için %35, ülkesel rehberler için %25 altında olması yabancı dile teşvik açısından önemli olacaktır.

4. Rehberlerin, kayıtlı olduğu odanın yetki alanı dışında başlayan veya bu alan dışında gerçekleşen işleri kabul edememesi sağlanmalıdır.

5. Rehberlerin bulunmak zorunda olduğu faaliyetler yeniden tanımlanmalı, müze ve ören yerlerinde rehberlik hizmeti alınması zorunlu tutulmalı, bu yerlere yönelik transfer nitelikli faaliyetlerde rehber aranmamalıdır. Özellikle, doğa yürüyüşü, bisiklet turu, Türk gecesi, rafting, gibi faaliyetlerle, programında şehir gezisi gibi unsurlar olmayan faaliyetler için rehber şartı kaldırılmalıdır.

6. Rehberlik mesleğine giriş için zorunlu olan sınav ve gezilerin özellikle nadir dillerdeki ihtiyaçların karşılanması için düzenli olarak her yıl yapılmasının kanunda zorunlu tutulması, TÜRSAB talebiyle Bakanlık tarafından gerçekleştirilebilmesi gerekmektedir.

7. Kanun, 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasında, mesleğin serbest meslek olarak veya İş Kanunu’na bağlı olarak ifa edileceğini düzenlemektedir. Ancak rehberlerin serbest meslek olarak bu işi yapmalarına karşın yaygın olarak serbest meslek makbuzu düzenlemedikleri, ücretlerini seyahat acentasının düzenlediği gider makbuzu ile tahsil ettikleri bilinmektedir. Bu husus seyahat acentaları açısından ciddi sorunlara yol açmakta, haksız olarak SGK mevzuatı yönünden ceza görmelerine neden olmaktadır. 4’üncü maddenin 1’inci fıkrasına “Mesleğin serbest meslek olarak ifası halinde rehberlik ücreti karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlenir.” hükmünün eklenmesi ile bu sorun çözümlenecektir.

8. Kanunun 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan düzenleme, rehber odalarının tek başlarına seyahat acentalarının faaliyetlerini denetlemeleri ve kolluk güçlerinin bu esnada kendilerine yardım etmesi imkânını vermektedir. Rehberlerle ilgili seyahat acentalarının denetimlerinin TÜRSAB ile veya Bakanlıkla birlikte yapılabilmesi yönünde düzenleme yapılmalı, rehber odalarının seyahat acentası faaliyetlerini denetleyebilmesi önlenmelidir."

TUREB Bakanlığa rağmen günlük rehber ücretini 2605 lira olarak tavsiye etmişti

TUREB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Rehber Taban ücretlerini güncellemelerine yönelik tavsiye yazısı yayınlamıştı. TUREB Başkanı Hakan Eğinlioğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle ülkemizdeki ekonomik koşullar ve yaşanan enflasyon nedeniyle asgari ücrette 2023 yılı Temmuz ayında geçerli olmak üzere yıl içerisinde ikinci kez düzenleme yapılmış ve asgari ücrette %34 oranında artış gerçekleştirilmiştir.

Meslektaşlarımızın yaşanan enflasyon karşısında satın alma güçlerinin korunması amacıyla Yönetim Kurulumuz tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’mıza 2023 yılı için geçerli olacak taban ücretlerinin Temmuz ayından itibaren asgari ücret oranında artırılması yönünde 03 Temmuz 2023 tarihinde talep yazısı yazılmıştır.

Ancak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığımız’dan gelen 11.07.2023 tarihli yazıya göre, 6326 sayılı Meslek Kanunu’nun 6. maddesi ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 36. maddesi uyarınca “Taban ücret tarifesi, birlikler ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin görüşleri alınarak Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir ve her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Bakanlık tarafından ilan edilir” hükmü çerçevesinde belirlendiği ve talebimizin mevzuat hükümleri gereği uygulanamayacağı belirtilmektedir.

TUREB Yönetim Kurulumuz; Odaların görüşlerini alarak meslektaşlarımızın 2023 yılı taban ücretlerini asgari ücret oranında güncellemelerini ‘tavsiye’ kararı almıştır.

Söz konusu bilgilendirmenin odanıza üye meslektaşlarımıza iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tavsiye edilen Taban Ücretler:

1.Günlük Ücret: 2.605 TL

2.Paket Tur: 3.140 TL

3.Transfer: 1.305 TL

4.Gece Turu: 1.305 TL

5.Aylık Ücret: 26.050 TL"

Yorumlar
Ahmet KARA
13 Şubat 2024, Salı 02:01
kesilmesinden de bahsetmeyeceğim. Ödenen rehberlik ücretlerine karşı herhangi bir gider gösterilememesi, rehberden fatura v.b. belge alınamaması konusundan da bahsetmeyeceğim. Türkçe rehberlik konusu da önemlidir. Bu mesleği yapmak isteyen, eğitimini almış ama sırf dil bilmediği veya yabancı dil öğrenme konusunda zorlandığı veya başaramadığı için mesleğe başlayamayan gençlerimiz adına da önemlidir. Bu mesleği yapmak isteyen ve eğitim-öğretimini bu doğrultuda yapan gençlerimizin önünü açmak adına önemlidir. Rehberlik mesleğine getireceği rekabet için önemlidir. Kalite-ücret dengesinin kurulması adına önemlidir. Yüksek sezonlarda rehber bulunamaması sorununa çözüm anlamında önemlidir. Eşyanın tabiatı gereği doğada her şeyin bir zıddı vardır. Ama her ne hikmetse bakanlığımız tarafından belirlenmiş bir taban ücret vardır, lakin bir TAVAN ÜCRET yoktur. Olması gereken TAVAN ÜCRET durumuna hep serzenişte bulunmuşumdur. ...... (2)
Ahmet KARA
13 Şubat 2024, Salı 01:59
Yüksek sezonda rehberlerin etik davranmadıkları malumunuzdur. Fiyatını artırmak adına hep dolu oldukları ve hep daha fazla ve artarak devam eden bir şekilde fazla ücret verildiğinde garip bir şekilde musaitliklerinin olduğu gibi durumlarla, maaşlı olarak rehber istihdam etmek istediğinizde de bulamadığınız bir durumu gözardı ettiğiniz anlaşılıyor. Tur için anlaştığımız ve sözleşmesini yaptığımız bir rehberin daha fazla ücret veren bir başka müşteri bulduğunda bizi türlü bahanelerle yarı yolda ve zor durumda bıraktığı gibi sorunlardan da bahsetmeyeceğim. Yasa gereği rehber almak zorunda olduğumuz ama gittiğiniz destinasyon hakkında fazla bilgisi olmamasına rağmen yasanın gereğini yerine getirmek adına aldığımız, turunuzu berbat eden rehberlerden de bahsetmeyeceğim. 1 saatlik bir anlatım için tam gün yevmiyesinden ödün vermeyen ve bunu bir hak olarak gören rehberlerden de bahsetmeyeceğim. Bütün riski bizim almamıza ve rehberlikle ilgili aksi giden bir durumda faturanın bize ....... (1)
Y Yılmaz
01 Ağustos 2023, Salı 04:33
Otelden havaalanına transfer 30 dolar civarı , bir rehber 160 dolara turistlere sattığını utanmadan söylüyor. Bir sabit menü gibi tarife fiyatları olmalıdır. Kışın çalışmıyor olabilir ama acısını diğer insanlar çekmemeli. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti ????
Suavi Ahıpaşaoğlu
16 Temmuz 2023, Pazar 01:08
2-4 kişi özel tur istiyorsa günlük 3000 TL yi de öder. Değilse 40 kişilik grupla geziversin. Belediye her 2 kişiye bir otobüs mü kaldırıyor? Taksiye binen de farkını öder. Yok öyle hem şoför mahalli hem 50 kuruş. Önce bu ucuz popülizmden, çarpık zihniyetlerden kurtulmak gerek. Artış talebini asgari ücret üzerinden yaparak TUREB zaten hata yapmıştır. Devlet yıl ortasında harçlarda %50 yeniden değerleme yapmıştır. Rehber yevmiyeleri de %50 + refah payı ile arttırılmalıdır. Kalkule etmek gibi yarı Türkçe fiyakalı laflarla kafa karıştırmakla bir yere varılmaz. Doğru kalkülasyon (hesaplama) yapılabilmesi için önce doğru kotasyon yapmayı öğrenmek gerek. Seyahat acentası açma koşulları yeniden gözden geçirilmeli. Her rehbere kendi turunu oluşturma ve satma yetkisi verilmeli. Herşeyi yapan rehber onun sırtından para kazanan bir masa bir telefon acentacı!!
Faruk yıldız
15 Temmuz 2023, Cumartesi 09:07
Parası olan turizmden anlamayan herkese acenta açmasına izin verirseniz, dolmuş firması gibi bir çok seyahat acentası ortaya çıkar ve çok komik rakamlara kopyala yapıştır turlarla insanları kandırırsanız elbette para kazanamazsınız! Tur maliyeti etkileyen 1-Konaklama üçreti 2-Araç ve yakıt 3-Yeme içme 4- rehberlik Neden kimse giriş üçretlerinden bahsetmiyor Neden kimse otellerin çok pahalı olduğundan Neden kimse araç kira ve yakıttan bahsetmiyor Rehberler bu işin en son kısmı arkadaşlar En çok çalışan rehber yılda 100-150 gün çalışıyor Maalesef acentalar ödemeleri gereken SSK ÖDEMİYOR biz kendimiz ödüyoruz Maalesef bir çok acenta taban üçreti dahi ödemiyor Suan fiyat 1400-2000tl arasında 150gün *2000= 300,000? tamam 300,000/24ay = 12,500 aylik Hadi buyrun; Bu parayla bizim nasil gecinmemizi bekliyorsunuz? Maalesef bir cok rehber arkadasim ssk odeyemiyor
MC
14 Temmuz 2023, Cuma 01:57
Sonra niye iş yok diye dövünüyoruz. Bu maaliyetler ile nasıl hizmet satacağız. Ben nasıl 2-4 kişiye sadece rehber için 3100 TL kalkule edeyim?
Kemal Arslanoğlu
13 Temmuz 2023, Perşembe 07:21
Artan maliyetler, ulkemiz gerçekleri, alinan ticari riskler vs vs. Ticari risk alamayacaksa, faaliyetine son verebilir. Ote yandan artan maliyetler ve ulkemislz gerçekleri bir tek rehber konusu açılınca mi akliniza geliyor? Artan otel, yakit, teme icme, muze giriş maliyetleri icin de aynı mazeretleri one surebiliyoemusunuz? Mesela turizm başkanlığına muze girisleri çok pahallı, kabul edilemez diyor musunuz? Veya tasimaci firmaya veya hükumete artan yakit maliyetleri icin ayni mazaretleri soyleyebiliyor muzunuz? Ev geçindiren, çocuk okutan, hicbir guvencesi olmayan rehberlerin maliyeti mi sizi sarsiyor? Eger maliyet artiyorsa her kalemde artiyor. Buna rehber maliyeti de dahil
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha