Turizmcilerde teşvik paketi şaşkınlığı!

Turizmcilerde teşvik paketi şaşkınlığı!
18 Mayıs 2019, 17:36
'Turizme teşvik paketi geliyor' başlıklarıyla duyurulan ve komisyondan geçerek TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen 12 maddelik kanun teklifi turizmcileri hayal kırıklığına uğrattı. Paketteki maddeler turizmcilerin beklentilerini karşılamadı.

Turizmi Teşvik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi dün TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndan geçti. Komisyon görüşmelerinde Türkiye Otelciler Birliği(TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık gibi turizm sektör temsilcileri de hazır bulundu.

Ceza maddesine tepki

Kanun Teklifi ajanslar tarafından 'Turizme teşvik paketi geliyor' başlıklarıyla kamuoyuna duyrulmuştu. Ancak Meclis Komisyonu'nundaki görüşmelerde teklifin bu içerikte olmadığı anlaşıldı. Özellikle oteller için uygulanan cezaları ağırlaştıran maddeler turizmcilerin tepkisini çekti. Komisyonda söz olan TÜROFED Başkanı Osman Ayık'ın "Bu bir ceza yasası olmamalı" sözü turizmcilerin kanun teklifiyle ilgili yaşadığı hayal kırıklığını ortaya koyuyordu.

Peki teklifte hangi maddeler yer alıyor. Kısaca özetleyelim:

Kanun Teklifi'nin 1’inci maddesine göre turizm belgeli tesislerin sınıflandırmasını yapan sınıflandırma komisyonunda sektör temsilcisinin katılımı sağlanmadığı durumda üç bakanlık kontrolörünün yerine iki bakanlık kontrolörünün görevlendirilmesi öngörülüyor.

Personel lojmanları deniz cepheli olmayacak

Aynı maddede personel lojman alanlarıyla ilgili düzenleme yer alıyor. Buna göre devlet tarafından turizmcilere tahsis edilen arazilerin yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla için tahsis edilen alanların denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanları olabileceği ifadesi yer alıyor. Bu değişikliğin temel amacının turizm tesislerinin personel için yapılacak lojmanların sonradan başka bir amaçla kullanmasının önüne geçilmesi olduğu belirtiliyor.

Bakanlıklar tahsis talebine 2 ay içinde cevap verecek

Teklifin ikinci maddesinde koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki mülkiyetlerin turizm yatırımlarına tahsisi konusunda sürecin hızlandırılması amaçlandı. Daha önce ilgili bakanlık bu konuda tahsis talebine kısa sürede cevap vermeyebiliyordu, yazışmalar uzun sürebiliyordu. Teklifteki değişiklikle bunu kısaltmak amacıyla, iki ay içerisinde cevap verilmesi şartı getiriliyor. İki ay içerisinde ilgili bakanlık veya ilgili bakanlıklar tahsise cevap vermezlerse turizm gelişim alanları veya tu rizm merkezleri içerisinde olumlu görüş verilmiş sayılacak. Böylece, tahsislerdeki uzun süreçleri kısaltmış olacak.

Bakanlığın altyapı ödenek yetkisi genişletiliyor

Kanun teklifiyle Turizm merkezleri, sınırları veya bu sınırların dışındaki altyapı yatırımları konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına ödenek aktarabilme hakkı getiriliyor. Bu sayede turizm merkezleri içinde değil de yanında yer alan yerlerin altyapı sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yat bayrağı yetkisi alınıyor

Teklifte yer alan diğer bir madde Türk Bayraklı yatların rekabet gücünün artırılması amacıyla yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinin engellenmesiyle ilgili. Yabancı bayraklı ticari gemilere Türk Bayrağı çekilmesiyle ilgili yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan alınıyor. Bu ticaret bundan sonra Türk Bayraklı ticari gemiler tarafından yapılacak.

Ormanlık alanlardaki tahsisleri de Turizm Bakanlığı yapacak

Teklifte yer alan bir diğer madde tahsislerle ilgili. Turizm sahalarının dışındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki Bakanlıklar da tahsisler yapabiliyor. Turizm amaçlı konaklama tesislerinin tahsislerinde bir bütünlük sağlanması ve tahsislerin tek bir elden çıkması için ormanlık alanlardaki veya mesire alanlarındaki turizm amaçlı konaklama tesislerinin tahsisinin de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması öngörülüyor.

Su altındaki batıklar için düzenleme

Teklifte su altı dalış turizminin geliştirilmesini amaçlayan bir madde yer alıyor. Akdeniz’de çok sayıda gemi batığı bulunuyor. Güvenlik ve koruma gibi sebepleriyle dalış turizmine kapatılan bu özel nitelikli yerlerin dalış turizmine açılması için bu bölgelerin izinli olarak, güvenlikle ilgili bir bölgeyse Millî Savunma Bakanlığından, diğer anlamda korunması gereken bir bölgeyse ilgili genel müdürlüklerden izin alınması koşuluyla ve bir yönetmeliğe bağlanması koşuluyla açılması öngörülüyor.

Yorumlar
Zafer Cengiz
21 Mayıs 2019, Salı 10:30
Turizme gereken "yapısal sorunlarin çözümlenmesi" ve bunu sağlamak üzere 20 yıl önce gündeme gelen 2.HAMLE'nin ısrarla hasıraltı edildiği cümleten idrak edilmelidir..! #TAG
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha