Turizm Teşvik paketi ve Kapadokya Alan Başkanlığı yasalaştı

Turizm Teşvik paketi ve Kapadokya Alan Başkanlığı yasalaştı
24 Mayıs 2019, 00:46
Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifiyle Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasını öngören kanun teklifleri TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yasalar neler getirecek.? İşte o maddeler....

Turizmi Teşvik Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek kanunlaştı.

Cezalar artırıldı

Teklife göre, uygulamada yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla cezai müeyyidelerde değişiklik yapılacak. Deniz turizmi araçlarının belge sahiplerine, kanunda belirtilen koşullara uymamaları halinde uyarı ve idari para cezası verilebilecek. Deniz turizmi araçları dahil turizm belgeli işletmelerin, mevzuata aykırı eksikliğin giderilmesi için yapılan uyarıya uymaması durumunda, 8 bin 500 lira ile 14 bin lira arasında para cezası uygulanacak. Müşteriye taahhüt edilen hizmeti vermeyen veya eksik verenler 8 bin 500 lira cezaya çarptırılacak. İşletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen, çifte rezervasyon dolayısıyla konaklama tesislerinde müşterinin konaklatılmaması durumunda, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira para cezası uygulanacak. Onaylı fiyat tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde, fazladan alınan ücretin yirmi katı tutarında para cezası verilecek. Bakanlıktan izinsiz yatırım veya işletmenin devredilmesi, kiralanması durumunda da 8 bin 500 lira ceza verilecek. Cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Personel lojmanları deniz cepheli olmayacak

Devlet tarafından turizmcilere tahsis edilen arazilerin yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla için tahsis edilen alanların denize cephesi bulunmayan ve imar planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanları olabileceği ifadesi yer alıyor. Bu değişikliğin temel amacının turizm tesislerinin personel için yapılacak lojmanların sonradan başka bir amaçla kullanmasının önüne geçilmesi olduğu belirtiliyor.

Bakanlıklar tahsis talebine 2 ay içinde cevap verecek

Teklifin ikinci maddesinde koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerindeki mülkiyetlerin turizm yatırımlarına tahsisi konusunda sürecin hızlandırılması amaçlandı. Daha önce ilgili bakanlık bu konuda tahsis talebine kısa sürede cevap vermeyebiliyordu, yazışmalar uzun sürebiliyordu. Teklifteki değişiklikle bunu kısaltmak amacıyla, iki ay içerisinde cevap verilmesi şartı getiriliyor. İki ay içerisinde ilgili bakanlık veya ilgili bakanlıklar tahsise cevap vermezlerse turizm gelişim alanları veya tu rizm merkezleri içerisinde olumlu görüş verilmiş sayılacak. Böylece, tahsislerdeki uzun süreçleri kısaltmış olacak.

Bakanlığın altyapı ödenek yetkisi genişletiliyor

Kanun teklifiyle Turizm merkezleri, sınırları veya bu sınırların dışındaki altyapı yatırımları konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığına ödenek aktarabilme hakkı getiriliyor. Bu sayede turizm merkezleri içinde değil de yanında yer alan yerlerin altyapı sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yat bayrağı yetkisi alınıyor

Teklifte yer alan diğer bir madde Türk Bayraklı yatların rekabet gücünün artırılması amacıyla yabancı bayraklı yatların ticari faaliyetlerinin engellenmesiyle ilgili. Yabancı bayraklı ticari gemilere Türk Bayrağı çekilmesiyle ilgili yetki Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan alınıyor. Bu ticaret bundan sonra Türk Bayraklı ticari gemiler tarafından yapılacak.

Ormanlık alanlardaki tahsisleri de Turizm Bakanlığı yapacak

Teklifte yer alan bir diğer madde tahsislerle ilgili. Turizm sahalarının dışındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı dışındaki Bakanlıklar da tahsisler yapabiliyor. Turizm amaçlı konaklama tesislerinin tahsislerinde bir bütünlük sağlanması ve tahsislerin tek bir elden çıkması için ormanlık alanlardaki veya mesire alanlarındaki turizm amaçlı konaklama tesislerinin tahsisinin de Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılması öngörülüyor.

Su altındaki batıklar için düzenleme

Teklifte su altı dalış turizminin geliştirilmesini amaçlayan bir madde yer alıyor. Akdeniz’de çok sayıda gemi batığı bulunuyor. Güvenlik ve koruma gibi sebepleriyle dalış turizmine kapatılan bu özel nitelikli yerlerin dalış turizmine açılması için bu bölgelerin izinli olarak, güvenlikle ilgili bir bölgeyse Millî Savunma Bakanlığından, diğer anlamda korunması gereken bir bölgeyse ilgili genel müdürlüklerden izin alınması koşuluyla ve bir yönetmeliğe bağlanması koşuluyla açılması öngörülüyor.

Kapadokya'da Alan Başkanlığı dönemi başladı

Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığı’nda toplanmasını öngören kanun teklifi de TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Kapadokya Alanı’nda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile kültür varlıklarını koruma bölge kurulları ile tabiat varlıklarını koruma bölge komisyonlarına verilen yetki ve görevler Kapadokya Alan Komisyonu’na devrediliyor. Komisyon ayrıca, Kapadokya Alanı içinde doğal sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alma konusunda da yetkilendirildi.

Cezalar belirlendi

Kapadokya Alanı’nın tarihi ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı davrananlara 50 bin liradan 200 bin liraya kadar, Kapadokya’nın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin belirlenecek tedbirlere aykırılık halinde ise 500 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yorumlar
Metin Bilir
24 Mayıs 2019, Cuma 10:51
Turizm Teşvik paketi bu mudur?Teşfik varsa ben mi görmedim.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha