Turizm Tanıtım Ajansı TBMM'de yasalaştı...İşte en önemli maddeler...

Turizm Tanıtım Ajansı TBMM'de yasalaştı...İşte en önemli maddeler...
11 Temmuz 2019, 21:47
Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kurulmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına yönelik 11 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda bugün yapılan oylamanın ardından yasalaştı. Turizm Tanıtım Ajansı yasasındaki en önemli maddeler şöyle.

Yönetim Kurulu üye sayısı 15

Kanun Teklifi'ndeki en çok tartışılan maddelerden biri Ajans'ın Yönetim kadrosunun yer aldığı 3. maddeydi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle Ajans'ın Yönetim Kurulu üye sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı. Böylece her bölge Kabul edilen maddeye göre Ajans'ın yönetim kurulu başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı yapacak. Yönetim Kurulu'nda Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, havalimanlarını temsilen bir üye, Marmara ve Akdeniz Bölgesindeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinden birer üye ve seyahat acentası işletmecilerinden seçilecek bir üye yer alacak.

Turizmci yönetim kurulu üyeleri seçimle belirlenecek

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu'nda otel ve acentaları temsil edecek üyeler seçimle belirlenecek. Buna göre konaklama ve acenta işletmeleri kendi arasında seçim yaparak üyeleri belirleyecek. Seçimlere ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütülecek.

Ajans'ın faaliyetlerini 5 üyeli İcra Kurulu yürütecek

Ajans'ın yürütme organı İcra Kurulu olacak. İcra Kurulu Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında Tanıtma Genel Müdürü, Bakanlıktan Turizm İşletmeli Belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

Danışma Kurulu oluşturulacak

Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulu'na danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Ajans Danışma Kurulu'nun doğal üyesi olacak.

Otellerden binde 7.5, acentelerden on binde 7.5

Kanun teklifinde turizm payı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme içme tesisleri ve Bakanlık belgeli deniz turizmi araçlarından yüzde 1, seyahat acentelerinden ve hava yolu şirketlerinden binde 1 ve özel şirketlerin işlettiği havalimanlarından binde 2,5 olarak alınması öngörülüyordu. AK Parti Milletvekilleri'nin önergeleriyle kabul edilen değişiklikle otellerden ve Bakanlık belgeli yeme içme tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5; acentelerden ve hava yolu işletmelerinden on binde 7,5 ve özel işletmedeki havalimanlarından binde 2 oranında alınması kabul edildi.

Kış, sağlık, kırsal ve spor tesislere yüzde 50 indirim

Önergeyle ‘’Kış termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından desteklenmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde 50 indirimli olarak uygulanır’’ ibaresi de eklendi.

'Turizm yatırımlarına ortak olabilir' ifadesi çıkarıldı

Kanun Teklifi'nde en çok tartışılan ve muhalefetin de sert eleştiriler getirdiği düzenlemelerden biri Ajans'ın gerekli görülen turizm yatırımlarına ortak olabileceğine yönelik ifadeydi. Teklif'in 1. maddesinin 1.ci fıkrasında yer alan 'Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerkeli görülen turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesi' ibaresi AK Parti milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarıldı. Genel Kurul'da kabul edilen önergenin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: " Önergeyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının, kanun teklifinin genel amacı doğrultusunda, sadece ülkemizin tanıtımına yönelik faaliyetleri yürütmesi; buna karşın, yatırımlara iştirak etmemesi amaçlanmaktadır."

Tanıtım bütçesi yüzde 70'ten yüzde 85'e çıkarıldı

Muhalefet partilerinin eleştirdiği maddelerden biri de Ajans'ın gelirlerinin yüzde 70'inin tanıtım için kullanılmasını öngören 5. maddeydi. AK Parti milletvekillerinin verdikleri önergeyle Ajans'ın gelirlerinin yüzde 85'inin tanıtım faaliyetlerine aktarılması kararlaştırıldı. Genel Kurul'da kabul edilen önergenin gerekçesi şöyle: Önergeyle,Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı gelirlerinin daha önce yatırım faaliyetleri için ayrılması öngörülen kısmının tanıtım faaliyetlerine aktarılmasına yönelik olarak düzenleme yapılması amaçlanmaktadır."

Sayıştay 'dolaylı' denetleyecek

Kanun teklifine göre Ajans'ın Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay denetiminden muaf tutulması öngörülüyordu. AK Parti Milletvekillerinin verdiği önergeyle Ajans'ın finansal tablolarıyla ilgili bağımsız denetim şirketinin hazırlayacağı bağımsız denetim raporlarının Sayıştay'a gönderilmesine yönelik düzenlemeye gidildi. Buna göre 7. maddeye " Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim raporlarını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar." ifadesi eklendi.

Mükellefiyet 1 Ekim 2019'da başlayacak

Kanun teklifinin 'İlk beyannamelerin verilmesi ve ödeme' başlıklı kısmında turizm işletmelerinin Ajans'a turizm payı olarak ilk ödemeyi ne zaman yapacağı da da yer almıştı. Buna göre 2019 yılının 1 Ağustos tarihinden başlamak üzere Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin 26 Ekim 2019'a kadar verileceği ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm paylarının 26 Ekim 2019 akşamına kadar ödeneceği belirtilmişti. TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Milletvekillerinin verdiği önergeyle turizm paylarıyla ilgili 1 Ağustos'ta başlayacak mükellefiyet 1 Ekim'e ötelendi. Önergenin gerekçesinde " Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ana gelir kaynağını oluşturan turizm payına ilişkin mükellefiyetin 1 Ekim 2019 tarihinde başlatılması amaçlanmaktadır." ifadeleri yer aldı. Yapılan oylama sonucu önerge kabul edildi.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha