Turizm destek paketi başvuru şartları belli oldu

Turizm destek paketi başvuru şartları belli oldu
20 Ekim 2020, 17:10
Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) turizm sektörü için açıkladığı kredi destek paketinden faydalanma koşulları belli oldu.

TBB salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacağını duyurmuştu.

TBB 10 milyar liralık Turizm Destek Paketi’nden kimin nasıl yararlanacağına ilişkin açıklama yaptı

Türkiye Bankalar Birliği’nin konuyla ilgili duyurusu şöyle:

Salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını desteklemek amacıyla, turizm sektöründeki işletmeler yanında bu işletmelerin tedarikçilerinin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme veya faturaya bağlı sabit giderlerinin, nakit ihtiyaçlarının ve kurumsal kredi kartı harcamalarının karşılanması için Turizm Destek Paketi Uygulamasına başlanacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti le bankalar* tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacaktır.

Krediler,01 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacaktır.

Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacaktır

Kredi ve kefalet limitleri ciro aralıklarına göre aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

*Bu krediler aşağıda belirlenmiş bankalar aracılığıyla kullandırılabilecektir.

Akbank, AlbarakaTürk Katılım Bankası, Denizbank, Garanti BBVA, Halkbank, İş Bankası, KuveytTürk Katılım Bankası, QNB Finansbank, TEB, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi,Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Kullandırılacak kredi türleri

· Nakit Kredi:

Taksitli ya da rotatif olarak kullandırılacak krediler Nakit çekime kapalı Kredili Mevduat Hesabı Murabaha ürünleri

· Gayrinakit Kredi:

Kurumsal Kredi Kartı

Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımı Teminat Mektubu Garantili Çek

Kullanım Esasları

İlk aşama 01.11.2021 tarihine kadar olan ödemesiz dönemdir. Bu dönem aynı zamanda Program kapsamında Kredi Verenler tarafından yararlanıcılara tahsis edilecek limitlerin aşağıda belirtilen kredi ürünleri yoluyla kullandırımlarının yapılacağı dönemdir. Bu tarihten sonra limit mevcut olsa da kullandırım yapılmayacaktır.

İkinci aşama ise ödeme dönemidir. 01.11.2021 tarihine kadar yapılan kullandırımlar (ve varsa geri ödemeler) sonrası oluşan risk bakiyesi bu tarih itibariyle 36 aylık bir ödeme planına bağlanacaktır.

Yararlanıcıya tahsis edilen kefalet tutarının azami yüzde 10’ununa karşılık gelen kredi tutarı işletme harcamalarında kullanılmak üzere nakit olarak verilebilecektir. Firma kullandırımlarına serbest bırakılacak yüzde 10’luk kısmın üzerindeki kullandırımların üçüncü kişilere transfer edilmesi ve ayrıca finanse edilecek giderlerin tek seferde 100.000TL üzeri olması halinde sözleşme, fatura vb. belge ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

Ücret ve Komisyon

· KGF, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için bir defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının yüzde 0,5’i oranında bankalar aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden yüzde 0,5 oranında bankalar aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir.

· Banka verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için yalnızca kredi tutarının azami yüzde 0,5’i oranında komisyon tahsil edebilir.

· Banka, Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında kullandıracakları kredilerden, üçüncü kişilere yaptıracakları işlemler (ekspertiz, sigorta vb.) için ödeyecekleri masraflar ve bu başlıkta belirtilenler dışında herhangi bir ad altında masraf, ücret ve komisyon talep edemez.

Başvuru Koşulları

· Yararlanıcıların Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş ve yurtiçinde veya Türkiye’deki Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi işletmelerden biri olması şartı aranır.

· Yararlanıcı hakkında ve yararlanıcı ve/veya ortaklarının ayrı ayrı yada birlikte yüzde 25 ve üzeri hisse ile ortak olduğu şirketler hakkında, krediye başvuru sırasında iflas kararı, fesih, iflas erteleme kararı, iflas erteleme tedbir kararı ve konkordato kararı olmaması koşulu aranır. Bu koşul Bankanın kayıtlarından anlaşılamadığı takdirde yararlanıcıdan alınan yazılı beyan ile tamamlanır.

· Yararlanıcının Bankaya başvuru tarihine göre Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinden alınmış son Kredi Limit, Kredi Risk, Tasfiye Olunacak Alacaklar Raporunda “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca donuk alacak olarak sınıflandırılmamış olması ve 24/12/2013tarihli ve 28861sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca “Tasfiye Olunacak Alacaklar ile Zarar Niteliğindeki Alacaklar” hesabında izlenen alacaklar niteliğinde olmaması.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha