TGA’nın harcamalarına ilişkin düzenleme yapıldı

TGA’nın harcamalarına ilişkin düzenleme yapıldı
12 Ağustos 2023, 03:11
Kararı Cumhurbaşkanı tarafından verilip, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA tarafından düzenlenecek organizasyonların yürütülmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenlerin yürütülmesine ilişkin esaslara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı yayınlardı. Karara göre Cumhurbaşkanı tarafından yapılmasına karar verilen organizasyonlara ilişkin ihale ve satın alma süreçleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (Z) bendi kapsamında yapılacak. Mal ve hizmet alımlarına ilişkin usul ve esasların yürürlüğe konulması, 4734 sayılı kanunun 3’üncü maddesinin (Z) bendi ve 11’inci ek maddesi gereğince uygulanacak.

Kanunun Z bendi neyi kapsıyor?

Türkiye Cumhuriyeti tarafından tertiplenecek uluslararası organizasyonlar ve toplantılardan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenenler için bu organizasyonların ve toplantıların yürütülmesine yönelik olarak sorumlu idare tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları.

Harcamalar nasıl yapılacak?

Uluslararası forum, festival ile benzeri organizasyon ve toplantılarla, turizm ve tanıtım etkinlikleri süresince düzenlenecek açılış, ikili ve çok taraflı görüşme, basın toplantısı, kültürel, sanatsal ve turistik programlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama veya doğrudan alım usulüyle temin edilebilecek.

Bu usul ve esaslar kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları ise herhangi bir parasal limit olmaksızın doğrudan alım usulüyle temin edilebilecek. Alımlarda ilan çıkılması, geçici veya kesin teminat alınması, yaklaşık maliyet hazırlanması, yeterlilik kurallarının aranması, sözleşme yapılması, alım komisyonu kurulması, doküman hazırlanması zorunluluğu aranmayacak.

Alım yapılmadan önce, yaklaşık maliyet hazırlanıp hazırlanmaması ise idarenin takdirinde olacak.

Uluslararası organizasyon ve toplantılarda ihtiyaç duyulması halinde alım bedelinin yüzde 50’sine kadar artış veya eksiliş yapmak da idarenin yetkisinde olacak.

Anayasa Mahkemesi TGA'nın 'Sayıştay denetim muafiyetini' iptal etmişti

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi, TGA ile ilgili kanunun Sayıştay denetim muafiyetini, kamu ihale kanunu muafiyetini, personelin devlet memuru düzenlemelerinden muafiyetini, Bakanlığın ajans ile ilgili yönetmelik çıkarma yetkisini Anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. TGA kanununun en tartışılan maddelerinden birisi Sayıştay denetiminden muaf olmasıydı. Kanuna göre TGA'nın denetimi sadece bağımsız denetim şirketlerinin raporu üzerinden yürütülüyordu. Muhalefetin kanun çıkarken en çok itiraz ettiği konuların başında Ajans'ın Sayıştay denetiminden muaf bırakılması geliyordu. Anayasa Mahkemesi TGA’yı Sayıştay denetiminin dışında tutan 7. maddenin 2. fıkrasını iptal etmişti.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha