Teşvik değişikliğinin altından sopa göründü!

Teşvik değişikliğinin altından sopa göründü!
31 Mart 2021, 14:53
Kültür ve Turizm Bakanlığı, işlerin durduğu pandemi döneminde turizmcilerin hiç beklemediğini yaptı. Dün 'Turizm Teşvik Kanunu' adı altında TBMM'ye sunulan değişikliklerle Bakanlığın yetkileri önemli ölçüde artırılırken turizmcilere yeni cezalar getirildi.

Dün AK Parti Milletvekilleri tarafından Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik öngören 32 maddelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifle teşvik kapsamında bir kaç değişiklik bekleniyordu.

Akşama doğru teklifin ayrıntıları ortaya çıktığında teklifle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yetkililerinin olağanüstü artırıldığı, pandemide işleri tamamen duran turizmcilere ise yeni cezalar getirildiği görüldü.

Turizm payını ödemeyenlere 13 bin 500 lira ceza

Teklifin en dikkat çekici maddelerinden birisi cezalarla ilgili olanlardı. Turizmcilerin yoğun tepkilerine rağmen Turizm Tanıtım Ajansı için oteller, acentalar, yeme içme ve eğlence tesisleriyle havayolu işletmelerinin ciroları üzerinden her yıl Turizm Katkı Payı alınmasını içeren düzenleme 2019 yılında yasalaşmıştı. Normalde Turizm Tanıtım Ajansı'nın ayrı bir kanunu olmasına rağmen turizm payının ödenmemesi durumunda ilgili cezaların bu kanunla düzenlenme imkanı varken Turizm Teşvik Kanunu'yla ilgili değişikliklerin içinde hem de pandemi döneminde ceza hükümlerinin getirilmesi turizmciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Teklifte yer alan maddeyle Turizm Payı ödemesini yapmayan işletmelere 13 bin 500 lira ceza verilecek. Ayrıca kanunun cezalarla ilgili hükümlerini düzenleyen 33’üncü maddesine yapılan eklemeyle, salgın hastalıklarla ilgili eksiklik tespit edilen işletmelere 13 bin 500 lira idari para cezası verilmesi hükme bağlandı.

Belgelendirmede tek yetkili Bakanlık olacak

Teklife göre artık belediye belgeli tesis olmayacak, belgelendirmede tek yetkili Kültür ve Turizm Bakanlığı olacak. Turizmi Teşvik Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan teşvik tedbirleri ile istisna, muafiyet ve haklardan yararlanabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm yatırımı belgesi veya turizm işletmesi belgesi alınması zorunluluğu getirilecek. Belgeli yatırımların, Bakanlıkça belirlenen süreler içinde tamamlanarak işletmeye açılması zorunlu olacak ancak bu süre Bakanlıkça uzatılabilecek.

Yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin, bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu olacak.

Bakanlığın yetkisi artırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığının kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, resen onaylama ve tadil etme konusundaki yetkisine ilave olarak, bu bölge ve merkezlerle çakışan korunan alanlardaki planların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülmesi sağlanacak. Böylece bu alanlara ilişkin kurumlar arası yetki çakışması ve ihtilaf ortadan kaldırılarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ruhuna uygun olarak bürokratik işlemler azaltılmış, yetki çakışmasından kaynaklı yatırımcıların mağduriyeti giderilmiş ve yatırımların hızla planlanıp hayata geçirilmesi sağlanmış olacak.

Kamu taşınmazlarının turizm amaçlı kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi süresi, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkartılacak.

Bakanlık, belediye arazilerini de tahsis edilebilecek

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri içinde veya dışında kalan belediye, il özel idaresi ve yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına ait taşınmazlar da yatırımcıların talebi, maliki idarenin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki idareye ait olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara tahsis edilebilecek.

Yabancı sınırı kaldırılacak

Turizm işletmesi belgeli işletmelerde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen izinle yabancı personel çalıştırılabilecek. Turizm Teşvik Kanununun 18’inci maddesinde yapılan değişiklikle, turizm işletme belgeli işletmelerde yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin sınırlama kaldırılıyor. Yürürlükteki kanunda işletmelerde yüzde 10’a kadar yabancı personel çalıştırılabileceği ve bu oranının Bakanlık tarafından yüzde 20’ye kadar artırılabileceği hükmü yer alıyor.

Yorumlar
Mahmut Özkan
02 Nisan 2021, Cuma 01:33
Yok artık, yabancı sayısında artışı kabul etmiyorum bu ülke zaten yabancı cenneti oldu, tabi turizm bakanının tuzu kuru, ama bence turizmciler ayaklanması, ülkenin her alanında, her istedikleri de olmamalı bence, yeter artık
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha