Son dakika...Turizm Ajansı Yönetim Kurulu üye sayısı artırıldı!

Son dakika...Turizm Ajansı Yönetim Kurulu üye sayısı artırıldı!
10 Temmuz 2019, 21:54
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına yönelik 11 maddelik kanun teklifiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler devam ediyor.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına yönelik 11 maddelik kanun teklifiyle ilgili TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler devam ediyor. Teklif'in ilk 6 maddesini içeren ilk bölümü görüşülüyor.

Yönetim Kurulu üye sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı

Kanun Teklifi'ndeki en çok tartışılan maddelerden biri Ajans'ın Yönetim kadrosunun yer aldığı 3. maddeydi. AK Parti milletvekilleri tarafından verilen önergeyle Ajans'ın Yönetim Kurulu üye sayısı 13'ten 15'e çıkarıldı.

Değişikliğin gerekçesi

TBMM'de kabul edilen önergenin gerekçesi ise şöyle açıklandı: " Önergeyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim Kurulunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin ciro büyüklüğüne göre ve iki işletme tarafından dönüşümlü olarak temsilinin sağlanması; Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden 1'er üyeyle temsil edilecek şekilde Yönetim Kurulunun üye sayısının 15'e çıkarılması; Ajansın Danışma Kurulunda turizm sektörünü temsil edecek olan meslek kuruluşlarının, sadece başkanları tarafından değil, görevlendirecekleri temsilciler tarafından da temsil edilmeleri ve ayrıca, Ajansın Danışma Kuruluna, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisinin de üye olmasının sağlanması amaçlanmaktadır."

İşte kabul edilen önerge

TBMM'de kabul edilen önerge şöyle: "Görüşülmekte olan 94 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 3'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen her üç yılda bir aralarında sırayla görevlendirecekleri bir kişi," ibaresinin "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi," şeklinde; "Ege Bölgesinden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden bir üye" ibaresinin "Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer üye" şeklinde; "yedi kişi" ibaresinin "dokuz kişi" şeklinde; "onüç" ibaresinin "onbeş" şeklinde; beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Başkanı" ibarelerinin "temsilcisi" şeklinde, "başkanlarından" ibaresinin "temsilcilerinden" şeklinde değiştirilmesini ve fıkraya "Ajansın Danışma Kurulunun doğal üyesidir." ibaresinden önce gelmek üzere "ve Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz."

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha