Sahile otel iznine iptal

Sahile otel iznine iptal
10 Ağustos 2019, 11:02
İskenderun sahilindeki Park Forbes otel ve AVM projesine mahkemeden iptal kararı geldi.

Kamuoyununda Forbes Fabrikası olarak bilinen İskenderun ilçesi 3.mıntıka 1562 nolu parselde yapılan ve halen AVM ve Rezidans olarak kullanılan yapılara ilişkin yapılan imar plan tadilatlarına ve verilen inşaat ruhsatlarına Hatay İdare Mahkemesi tarafından iptal kararı verildi.

Şehirleşme prensiplerine aykırı

TMMOB Mimarlar odası tarafından Hatay Büyükşehir ve İskenderun ilçe belediyeleri aleyhine açılan dava ile ilgili olarak İdare Mahkemesinin iptal kararında şu görüşlere yer verildi.

“Dava konusu, Hatay İli, İskenderun İlçesi, 3. Mıntıka, 1562 nolu parselin ‘‘Yeşil Alandan’’ ‘‘ Turizm Bölgesi’’ alanına ayrılmasına dair 1/25.000 ölçekli ‘‘ İskenderun Körfezi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı Değişikliği’’nin, parsele getirilen fonksiyonların yukarıda anılan mevzuat hükümleri ile alıntısı yapılan bilirkişi raporu uyarınca, şehirleşme prensiplerine, planlama yöntemlerine ve plan esaslarına uygun olmadığı anlaşıldığından, bu plana dayanılarak tesis olunan ve bu planla birlikte dava konusu edilen 1562 nolu parsele yönelik 1/1000 ve 1/5000 ölçekli planlar ile bu planlar uyarınca anılan parsele verilen yapı ruhsatının da hukuka uygun olmadığı anlaşılmakta olup, dava konusu planlarda ve yapı ruhsatında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline oy birliliği ile karar verildi”

Öte yandan 4.02.2019 tarihinde verilen bu karara Hatay Büyükşehir Belediyesi’nce Danıştay’a itirazda bulunulduğu öğrenildi.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha