Saadet Partisi'nden turizm için 19 maddelik önlem önerisi!

Saadet Partisi'nden turizm için 19 maddelik önlem önerisi!
06 Haziran 2020, 16:45
Saadet Partisi Ekonomik Kalkınma Politikalar Kurulu, "Covıd-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkisi, Mevcut Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirler" konulu raporunu kamuoyu ile paylaştı.

Saadet Partisi Ekonomik Kalkınma Politikalar Kurulu, "Covıd-19 Salgınının Turizm Sektörüne Etkisi, Mevcut Sorunlar ve Alınması Gereken Tedbirler" konulu bir rapor hazırladı. Rapora ilişkin partisinin Balgat Eğitim Merkezinde basın açıklaması düzenleyen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, turizm sektörü için alınması gereken önlemleri 19 maddede açıkladı. 19 madde şöyle:

1. Sağlık Bilim Kurulu benzeri bir yapı olarak “Turizm Bilim Kurulu” acilen kurulmalıdır. Bu kurul, içinde bulunan akademisyen, STK ve Bakanlık temsilcileri ile birlikte sektörün nabzını tutmalı ve Dünya’daki gelişmeleri takip ederek alınması gereken tedbirler ile ilgili güncel tavsiye niteliğinde kararlar almalıdır.

2. Eximbank, Kredi Destekleme Fonu vb. kaynaklar sektörün hizmetine sunularak yaşanan nakit akışı darboğazının giderilmesi sağlanmalıdır.

3. Her ne sebeple olursa olsun şirket iflasları yasaklanmalı, zor durumda kalan işletmelere “kayyum” atama yoluyla hayatta kalması sağlanmalıdır. Bu gibi zor durumda olan şirketlere kayyum destekli verilecek devlet güvenceleri ile uzun vadede tekrar kendi ayakları üzerinde durabilmesi sağlanmalıdır.

4. Kötü durumda olan turistik işletmelerinin hayatiyetlerini sürdürmeleri bakımından şirket evlilikleri ve birleşmeleri kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Bu yolla sağlanacak finansal destek ile kötü durumdaki işletmelerin faaliyetlerine devam etmesi sağlanmalıdır.

5. Haziran başında açılması planlanan otellerin dış pazarlardan turistlerin gelmesi en iyi ihtimalle Temmuz ortası olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte, sektörün beklentisi iç pazar turizm hareketlerinin oluşması yönündedir. Pandemi nedeniyle kullandırılan yıllık izinler, tüm sektörlerin ekonomik olarak negatif etkilenmesi, ortaya çıkan beklenmedik sürpriz işsizlik nedeniyle bu beklenen iç pazar hareketinin beklenenden çok daha az olacağı öngörülmektedir. Bu sebeple iç pazardaki potansiyel pazarı harekete geçirebilmek için devlet tarafından faizli tatil kredisi değil, FAİZSİZ “Tatil Desteği” uygulamasına “ACİLEN” geçilmeli ve kullandırılmalıdır. İç pazara sağlanacak bu destek turizm pazarının yanında diğer tüm sektörlere olumlu olarak yansıyacaktır.

6. İşlerin iyi gittiği günlerde ihmal edilen iç pazarın korunması için kriz sonrası uygulanmak üzere tüm konaklama işletmelerinde özel bir kontenjan uygulanmasının yolu açılmalıdır. Bu konuda iç teşvik amaçlı olarak iç pazar turistlerinden KDV alınmaması önemli bir teşvik unsuru olacaktır.

7. Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu sebebiyle turist gönderen ülkelerden ülkemiz ile ulaşımın %98’i uçaklar ile karşılanmaktadır. Bu sebeple uçak yoksa turist yok demektir. Bunun için acilen ülkeye turist getiren tüm tur operatörleri, verilecek koltuk başı teşvikler ile desteklenmelidir.

8. THY’nin verimsiz olan ve sırf prestij amaçlı işletilen hatları ACİLEN iptal edilmelidir. Bu iptaller sonucu oluşan fazla kapasite ile potansiyel turist gönderen ülkelerden turizm destinasyonları olan şehirlerimize tarifeli seferler konulması sağlanmalıdır.

9. Karayolu ile ulaşımı mümkün olan komşu ülkelerden turist hareketliliğine destek olmak amacıyla, vize kolaylığı, mazot desteği vb. teşvikler uygulamaya konulmalıdır.

10. Sürdürülebilir turizm ve çevre ön plana çıkmakta olup, her geçen gün bu turizm türüne talepler artmaktadır. Bu sebeple çevre temelli sürdürülebilir turizm projeleri ve alternatif turizm türleri desteklenerek sezonun 12 aya yayılması için gereken tedbirleri alınmalıdır.

11. İptaller nedeniyle avansların geri istenmesi önemli bir sorundur. Burada, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi iptallerde iade yerine kupon uygulaması gündeme alınmasında fayda vardır.

12. Turizm işletmelerinin önemli bir kısmı indirimli KDV oranı uygulaması nedeniyle genellikle devletten KDV alacaklısı durumundadır. Bu nedenle KDV iade sisteminin hızlı çalışması çok önemlidir. Turizm sektörü için KDV iade sistemi, bazı dokümantasyon gereklerinin ertelenmesi yoluyla hızlandırılabilir.

13. Mecliste bekleyen TÜRSAB yasasının varsa eksiklikleri giderilerek acilen yasalaştırılması sağlanmalıdır.

14. Yıllardır sektörün ihtiyacı olan “Turizm Meslek Yasası” ACİLEN çıkartılmalıdır.

15. Otellerin pazarlanmasından vazgeçilerek “Destinasyon Pazarlamasına” geçilmeli, bununla ilgili destinasyon imajını güçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmelidir.

16. TGA (Tanıtma ve Geliştirme Ajansı) daha etkin olarak kullanılmalı, yıllık olarak planladığı tanıtım stratejilerinin sektör ile paylaşımını yaparak buna paralel hareket etmeleri sağlanmalıdır. Yeni hedef pazarlar belirlenmeli ve bu pazarlara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ivedilikle geçilmelidir. Sağlık turizmdeki avantajımız nedeniyle “Güvenli ve Sağlıklı” imajı pekiştirilmelidir.

17. Endüstri 4.0 kapsamında hızlanan Turizm 4.0 çalışmaları pandemi krizi sayesinde ivme kazanmış ve “Akıllılık” kavramı tüm sektörde ön plana çıkmıştır. Bu sebeple “Akıllı Turizm”, “Akıllı Destinasyon”, “Akıllı Şehir”, “Akıllı Oteller" gibi uygulamalara hız verilmelidir.

18. Turizme yatırım yapmaya gönüllü yatırımcılar yaşanan bu kriz döneminde finansal destek sağlanarak teşvik edilmelidir. Yatırımlarının devlet güvencesi altında olduğu ve elde ettikleri karları makul ölçülerde kendi ülkelerine transfer edebileceklerinin güvencesi verilmelidir.

19. Turizm okullarından mezun olanların sektörde çalışma oranları %11 gibi düşük bir oran olup, hizmet sektörünün en değişmez ana unsuru yetişmiş işgücüdür. Bu sebeple var olan personelin sektörde devamlılığının sağlanması ve turizm okulları mezunlarının sektörde kendine yer edinebilmesi için sezonluk çalışan personelin askı döneminde işsizlik sigortalarından yararlanması sağlanmalıdır.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha