Paket tur sözleşmeleri yönetmeliğinde çok önemli değişiklik!

Paket tur sözleşmeleri yönetmeliğinde çok önemli değişiklik!
15 Mayıs 2020, 08:57
Paket tur sözleşmeleri yönetmeliğinde çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Paket Tur sözleşmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı.

Para iadeleri 60 günlük süre sonundaki on dört gün içinde yapılacak

Değişiklikle koronavirüs sebebiyle 5 Şubat 2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilecek.

Değişikliğin tam metni şöyle:

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

(2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

(3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yorumlar
Gökhan
15 Mayıs 2020, Cuma 09:22
İnsanlar neden tur şirketlerinin finansörü olsun. Bu kanun yanlış insanlar havayolu acente ve tur şirketlerini finanse etmek zorunluluğu yok. Kaldıki pegasus bunu coook istismar eden bir firma lütfen kontrol edin
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha