Otellerde dijital dönüşüm başladı

Otellerde dijital dönüşüm başladı
22 Nisan 2018, 22:33
Temelinde ulaşılabilirlik ve doğru iletişim sürecini barındıran dijitalleşme, artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Özellikle akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla geniş kitlelere ulaşan internet kullanımı nedeniyle otellerin dijital dönüşümü bu alana kayıyor. Misafirler alışık oldukları dijital konforu otellerde de yaşamak istiyorlar. Sürecin gerisinde kalmak istemeyen oteller ise dijital dönüşüm konusunda kolları sıvıyor.

Teknolojinin baş döndüren hızla değişmesi, dijital çağın da başlangıcı oldu. Günlük yaşamı ve alışkanlıkları etkileyen dijitalleşme, iş yaşamını da köklü bir şekilde değiştiriyor. Dijital dönüşüm artık iş dünyasının önemli trendlerinden biri haline geldi. Şirketler, bina yönetiminden işletmeye, pazarlamadan tanıtıma kadar her alanda dijitalleşiyor. Birçok alanda tüketici deneyimini ve bilgi seviyesini artıran teknoloji trendleri, ticareti yeniden şekillendiriyor.

Üretimi akıllı fabrikalar yapacak

Bugün bazı büyük şirketler, fabrikalarındaki üretimi dijital teknolojilerle veya robotlarla yapmayı konuşuyor. Bu düşünceden yola çıkılarak geliştirilen yapay zeka konusundaki gelişmeler, biraz da endişeyle takip ediliyor. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 gibi trendler, şüphesiz şirketlerde yeni bir devrim yaratıyor. Sınırları zorlayan kapsama sahip olan bu dijital dünyaya giren şirketlerin stratejileri, teknolojiye yaklaşımları, veri miktarları ve hatta kullanım modelleri de dönüşüyor.

Endüstri 4.0 nedir?

Peki nedir bu Endüstri 4.0? Biz söyleyelim hemen; aslında sanayi devriminin geldiği son nokta da diyebiliriz. Endüstri 4.0, birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişlerini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir terim aslında. Bu devrim, üretim ortamında her bir verinin toplanmasına ve iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesine olanak sağlayarak ortaya daha verimli iş modelleri çıkarmayı hedefliyor.

Dijital dönüşüm otellerde pazarlama ağırlıklı ilerliyor
Dijitalleşme trenine ilk dahil olan sektörlerden biri de turizm sektörü oldu. Ancak turizmdeki uygulama alanı ağırlıklı olarak dijital pazarlama ile sınırlı kaldı. İlk olarak havayolu taşımacılığı, acente ve satış kanallarında başlayan dijitalleşme artık otellerde de yaygın uygulama alanları buluyor. Otellerde, dijital pazarlamanın yanı sıra sürdürülebilir turizm ve çevreci anlayış kapsamında bina ve işletme yönetiminde de dijital sistemler kullanılmaya başlandı.

E-ticarette mobil telefonlar dikkat çekiyor

Aslında rakamlara bakıldığında turizmcilerin bu alana yatırım yapmaları hiç de şaşırtıcı değil. Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD hazırladığı Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret raporuna göre, dünyada e-ticaretin 2016’daki payı yüzde 8,5’a yükseldi. 2021 yılında bu oranın yüzde 13 seviyesine ulaşması bekleniyor. Rapora göre artan akıllı telefon kullanımı sayesinde mobil, yeni nesil ticareti şekillendiren ana unsurlardan biri olacağa benziyor. Zira 2016 itibarıyla e-ticaret işlemlerinin yüzde 44’ü mobil cihazlardan yapıldı.

Türkiye internet kullanımında üst sıralarda

Aynı rapora göre, 46,2 milyon internet kullanıcısı bulunan Türkiye, dünyanın en çok internet kullanıcısı olan 17. ülkesi olarak bu alandaki önemli oyuncular arasında. Türkiye 2016 yılında 33 milyon kullanıcı ile Facebook’u en çok kullanan 10. ülke; 16,3 milyon kullanıcısı ile Instagram’ı kullanan 4. ülke oldu. 2016 yılında yüzde 65’e ulaşan akıllı telefon kullanımı ile Türkiye, yüzde 60 olan dünya ortalamasının üzerine çıktı. Türkiye’de mobilin e-ticaret içerisindeki payı ise yüzde 19 seviyesine ulaştı. Dolayısıyla büyümek ve farklılaşmak isteyen oteller teknolojiye yatırım yaparak dijitalleşiyorlar.


Hotel Dergisi TÜROB'un yayın organıdır

Abone ve Reklam için Tıklayınız


Otellerde dijitalleşme zorlu ve uzun bir süreç

Seyahat pazarının can damarı haline gelen iletişim, bilgi edinme, kolay ulaşılabilirlik gibi etkenler, seyahat edenlerin kriterleri arasında üst sıralarda yer alıyor. Otellerin teknolojik altyapısının iyi olması ve sunduğu olanaklar tercih edilmelerini sağlıyor. Bilindiği gibi artık seyahat edenlerin neredeyse tamamı gidecekleri yere online mecralarda karar veriyor ve satın alma yapıyor. Memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini tek tıkla binlerce kişiye duyurabiliyor. Dolayısıyla hiçbir otelci bu sürecin dışında kalmak istemiyor ancak dijital dünyanın sınırsızlığı da göz korkutuyor. Çünkü uzmanlara göre dijital dönüşüm zorlu bir süreç ve sabır, kararlılık gerektiriyor.

Dijital dönüşümde uluslararası zincirler önde

Otelcilik sektörüne bakıldığında dijital dönüşümü tam manasıyla tamamlayan oteller genellikle uluslararası zincirler oluyor. Zincirlerin dijital dönüşümün mantığını kavramaları, yurtdışındaki bilgi birikimlerini Türkiye’ye taşımaları ve bu alana yeteri kadar bütçe ayırabilmeleri dönüşümü kolaylaştırıyor. Dijitalleşmenin önemini kavrayan orta ve küçük ölçekli bazı oteller ise dijitalleşme alanında yaptıkları doğru ve küçük yatırımlarla beklenenin verimli sonuçlar alabiliyorlar.

Dijitalleşme ne getiriyor

Dijitalleşme ile oteller tam manasıyla dünyaya açılıyor. Hem çok büyük bir hedef kitleyle buluşuyor hem de satış pazarlamadan otel yönetimine kadar bütün süreci hatasız yönetebiliyor. Otellerin dijitalleşme çalışmalarını; web sitesi, online satış kanalları, arama motorları, değerlendirme siteleri ve sosyal medyaya uygun teknolojik altyapı oluşturuyor. Kendi altyapılarına olduğu kadar, arama motorları, değerlendirme siteleri, online satış kanalları vb. gibi farklı dijital şirketlerle iş birliğine giderek yatırım yapıyorlar. Ayrıca; online check-in, check –out işlemleri, e fatura, misafirin kişisel verilerinin saklanması ve bunların değerlendirilip misafire hizmet olarak yansıtılması, memnuniyetinin sosyal platformlardan takip edilmesi süreçlerini de yönetiyorlar.

Dijital pazarlamanın doğru yönetilmesi önemli

Bu noktada dijital ortamlarda görünür olmanın yanı sıra iletişim zincirinin doğru yönetilmesi de önem kazanıyor. Müşterinin oteli bulmasından otelden ayrılmasına kadar geniş bir iletişim sürecini kapsayan dijital pazarlamada; hedef kitlenin beklentileri ve yönelimleri ile oluşturulan doğru içerik, akıllı telefona, internete ve televizyona ayrı bir şekilde kurgulanıyor. Dijitalleşmenin otellere pazarlama dışında en büyük katkısı da ciddi veri sağlaması oluyor. Oteller, dijitalleşme sayesinde müşterilerin beklentilerini ve memnuniyetlerini sürekli izleyebiliyor ve bu verileri segmentasyon analizlerine kadar birçok yerde kullanabiliyor.

Doğru dijitalleşme için kısa ve uzun vadeli stratejiler belirlenmeli

Dijitalleşme yolunda adım atan otellerin öncelikle kendi stratejilerine uygun teknolojileri belirlemesi gerekiyor. Uzmanlara göre her platformda var olmaya çalışmak hem misafirler açısından karmaşıklığa yol açıyor hem de sürdürülebilir bir yatırım olmaktan uzaklaşıyor. Yöneticilerin misafir portföyünü ve beklentilerini hesaba katarak kısa ve uzun vadeli stratejiler belirlemesi ve bu stratejilere hizmet edecek araçlara yatırım yapılması önemli.

Dijitalleşmenin en önemli riski veri güvenliği

Uzmanlara göre dijital dönüşümde başarılı olan şirketler, öncelikle doğru stratejiyi uygulayarak ve bu alana yeteri kadar bütçe ayırmaları gerekiyor. Bunun için de kararlı bir liderlik iradesine ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Diğer yandan otellerdeki dijitalleşmede esas unsurun insan olduğu gözden kaçırılmaması gerekiyor. Karmaşık teknolojiler yerine misafirin beklentilerini karşılayan ve kolay kullanımlı teknolojiler tavsiye ediliyor. Yine dijital verilerin güvenliği riskli alanların başında geliyor. Bu nedenle uzmanlar, çalınma veya sistemin çökertilmesine karşı siber güvenliğin dikkate alınması gerektiğine işaret ediyorlar.

7 Adımda dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm uzun ve zorlu bir süreci kapsıyor. Bitmeyen bu süreç yeni teknolojileri sisteme adapte edilmesiyle devam ediyor. COMPAREX Turkey CEO’su Irmak Pakdemir, dijital dönüşüm yolculuğuna çıkacak KOBİ’lere şu önerilerde bulunuyor:

Dijital dönüşümü doğru kavrayın

Her proje önce akılda başlar. KOBİ’ler, yolculuk öncesinde dijitalleşmenin kendilerine neler katacağını, yolculuk süresince ve sonrasında nasıl bir şirket haline geleceklerinin bilincinde olmalı.

Uzman bir iş ortağı seçin

Gerek proje öncesindeki hazırlıklar gerekse sonrasındaki yeniden yapılanma için dijital dönüşümde uzman, bulunduğunuz sektörde referanslara sahip yetkin bir iş ortağıyla çalışın.

Uçtan uca otomasyon

Dijital dönüşüm yolculuğu size yalnızca daha fazla teknoloji kullanımı getirmez. Üretimden pazarlamaya tüm süreçleriniz değişir ve yenilenir. Özellikle Endüstri 4.0’a geçiş gibi kapsamlı bir hedefiniz varsa tüm süreçleriniz artık bir otomasyona tabi demektir. Doğru kurgulanmış, kurum içi yapınıza uygun, nesnelerin interneti gibi kavramları içeren bir dönüşüm paketi aldığınızdan emin olmalısınız.

Mobil platformlara uyumluluk

Mobil araç ve kanallar dijital dönüşümün olmazsa olmaz yapı taşları arasındadır. Kendi işinizde mobilite kavramı ile buluşturabileceğiniz aşamaları en baştan belirleyin. Bu aşama yalnızca yeni mobil cihazlara sahip olmak değildir. Dijital dönüşümün mobil ayağı işinizi mobil araçlarla da etkin bir şekilde yönetebilmeniz anlamına gelir.

Siber güvenlik için tedbir alın

Bulut platformu üzerine taşınan işiniz ve verileriniz korunaklı olmalı. Gelebilecek saldırılar veri kaybına, müşterilerinizin verilerinin çalınmasına hatta üretimin durmasına yol açabilir. Veri tabanı güvenliği ve ağ erişim kontrolü gibi uygulamaları devreye almayı ihmal etmeyin. Elbette mobil cihazlarınızın da bu güvenlik ağına dahil olmasına dikkat edin.

Eğitimi göz ardı etmeyin

Dijital dönüşümde değişen yalnızca teknolojik altyapınız değildir. Şirket içi çalışanlarınızın da bu yeni sürece ayak uydurması gerekir. Seçeceğiniz iş ortağınızdan kapsamlı bir dokümantasyon ve eğitim hizmeti vermesini isteyin.

Veri analizine değer verin

Modern, veri temelli dünyada artık çok daha fazla veriye sahipsiniz. Bu verileri yalnızca depolanması gereken bir bilgi olarak değil, işinize değer katmanızı sağlayan bir katma değer olarak algılayın. Etkin veri analitiği çözümleri yeni ürün ve hizmetler geliştirmenizi kolaylaştırırken müşterilerinizi daha iyi tanımanızı da sağlar.

Yakın gelecekte hangi teknolojiler bizi bekliyor

Oteller mevcut teknolojilere uyum sağlamaya çalışırken dijital sistemler yeni teknolojilerle gelişmeye devam ediyor. Otellerin bu yeni teknolojilere zamanında, bu teknolojileri bilen personel ve gerekli alt yapı çalışmalarıyla hazır olmaları gerekiyor. İşte öne çıkması beklenen bazı dijital gelişmeler:

Mobil teknolojide yeni dönem 5G
Mobil teknolojilerdeki baş döndüren gelişmeler dikkat çekiyor. Bugün uygulamada 3G, 4G teknolojisi bulunurken 5G teknolojisi konuşulmaya başlandı bile. 5G’nin de içinde bulunduğu yeni nesil mobil teknolojilerin mobil pazarlamada yeni bir dönem başlatacak. Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut’un açıklamalarına göre, 5G ile internet bağlantısında aşırı hız ve kapasiteye kavuşacak mobil cihazlar, daha uzun pil ömrü, cihazlar arası tutarlı kullanıcı deneyimi, daha hızlı canlı yayınlar ve etkileyici video sohbet gibi özellikler hayatın bir parçası olacak.

Sadece 1 milisaniyede videolar yüklenebilecek

Ülkelerin 5G kullanımına geçmesiyle birlikte kısa süre içerisinde gerçekleşecek bu büyük değişimden pazarlama uzmanlarının yararlanması gerektiğini aktaran FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Sadece 1 milisaniyede videoların yüklendiği bir dünyada çok fazla veri akışına ihtiyaç duyan ve gerçeğe çok daha yakın görüntüler mobil kullanıcılarla buluşabilecek. Ayrıca gerçek zamanlı veri aktarımı ile makineler arası iletişim kullanıcılara özel önerilerin de geliştirilmesini sağlayacak. Bu gelişmeler yepyeni bir mobil pazarlama dünyasının kapılarını aralayacak” dedi.

Kişiselleştirilmiş öneriler anlık olarak sunulacak

Yeni nesil mobil teknolojilerle VR ve AR reklamlar hayatımızın parçası olacağını dile getiren Okay Tuğ, şu bilgileri veriyor: “Hız ve yeni bant genişliği kapasitesi şirketlerin artık 4K video içeriklerini sunmasını ve artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliği kullanarak çok daha zengin bir deneyim sunacaklarını gösteriyor. 2020 yılına gelindiğinde AR ve VR üzerinden 150 milyar dolarlık bir piyasanın oluşması bekleniyor. Daha önce olmadığı kadar kişiselleştirilmiş öneriler anlık olarak sunulacak. Teknoloji araştırma şirketi Gartner’ın öngörülerine göre 2020 yılında 20 milyardan fazla birbirine bağlı cihaz olacak. Akıllı kıyafetlerden her noktada bulunan sensörlere ve akıllı asistanlara kadar birçok nesnede toplanan veriler sayesinde kullanıcıların kendi tercihlerine göre öneriler üretilebilecek.

Mobilin tam hakimiyeti kurulacak

eMarketer verilerine göre, 2018 yılında dünyada 2 milyardan fazla kişi ayda en az bir dijital video içerik tüketecek. 4G’nin gelişi ile birlikte önemli bir sıçrama kaydeden video tüketimi, 5G ile birlikte daha önce olmadığı kadar yüksek kalitede videonun mobil cihazlar üzerinde deneyimlenmesinin önünü açacak. Tüm bu sebeplerden, Çin’in dijital video reklam harcamalarının 2021 yılında TV’yi geride bırakması bekleniyor. Şimdilik geleceğin teknolojisi olarak gördüğümüz VR ve AR, en geç 5 yıl içinde tüm otellerin pazarlama enstrümanları arasındaki yerini alacak. Ayrıca 5G ile “Gelecek mobilde” mottosu da gerçekleşmiş olacak.”

Ses teknolojileri yeni trend mi olacak

Yakın gelecekte yeni trendlerden birinin ses teknolojisi olacağı belirtiliyor. Uzmanlara göre 2020 yılında dijital aramaların yüzde 50’sinin ses ile gerçekleşmesi öngörülüyor. Teknoloji; farklı dilleri, aksanları ve konuşmadaki küçük farklılıkları anlamak için günden güne gelişiyor. Ses ve görsel üzerinden aramaları şirketler için yeni birer temas noktası olacak. Ses tanıma teknolojisinden faydalanan HeyOffice uygulaması ve bankacılık sektörüne yönelik olan Akıllı Ayna’yı geliştiren ThoughtWorks’a göre NLP önümüzdeki günlerde hayatımızda çok daha fazla yer tutacak. Gelecekte teknolojinin yol açacağı olumsuz sonuçlara yoğunlaşan bu yapımların teknoloji uzmanları tarafından ilham verici olduğunu vurgulayan ThoughtWorks Türkiye Teknoloji Lideri Erkan Binici, artık insan konuşmasını anlama yeteneğini temsil eden NLP (Natural language processing) algoritmalarının doğruluk oranlarının, insana makul derecede yakın seviyelere ulaştığı bir noktaya geldiğini dile getirdi.

Asistan hizmeti ile israfa son

ThoughtWorks’un bir diğer yeni teknolojisi HeyOffice, ThoughtWorks çalışanlarının akıllı cihazlarıyla erişilebildikleri bir uygulama. Bu uygulama, toplantı salonu rezervasyonu yapma, ışıkları açıp kapatma, misafirler için Wi-Fi şifresi alma ve yemek sipariş etme yeteneğine sahip. HeyOffice hakkında bilgi veren Erkan Binici, “Toplantı için çok fazla veya çok az yiyecek sipariş edilmişse, programa geri bildirim vererek ne kadar sipariş edeceğini öğrenmesini sağlayabiliyoruz. Uygulama uygun miktarda yiyecek sipariş etmeyi öğrendikten sonra, yiyecek israfını azaltmış oluyoruz” dedi.

Geleceğin otellerine fütürist yaklaşımlar

Dijitalleşmenin geldiği noktada yapay zeka, artırılmış gerçeklik, kişiselleştirilmiş hizmetler ve robotlar konuşuluyor. Bu da geleceğin otelleri nasıl olur sorusunu gündeme getiriyor. Sektörde 25. yılını kutlayan Hotels.com’un Global Gelecek Enstitüsü’nden Dr. James Canton ile birlikte hazırladığı “Geleceğin Otelleri Araştırması”sı bu soruya yanıt arıyor. Araştırmada; 2060 yılında bir otele adım atıldığında konukları bekleyen özellikler ve sıra dışı hizmetler şöyle özetleniyor:

Robot Yardımcılar:
Kendi başına hareket edebilen bu robotlar, siz otele adım atmadan önce konaklama deneyimini kişiselleştirmek için özel yeteneklerle donatılacak. Dilinizi konuşacak, aklınıza takılan sorulara cevap verecek ve tercih ettiğiniz diğer becerilere sahip olacaklar.

Talebe göre dönüştürülen oteller:
Talep oluşturmanın yeni nesli olarak adlandırılan bir sistem ile oteller misafirlerin oylarına göre kendi kendine tasarlanıp, istediğiniz biçimde monte edilebilecek. Nanoteknoloji ve gelişmiş makineler sayesinde, hayalinizdeki veya sevdiğiniz filmdeki bir ortamı (Örneğin Jurassic Park) konakladığınız otele taşıyabileceksiniz.

Her odada üç boyutlu yazıcı:
Tatil için valiz hazırlamak tarih olacak ya da en azından fazlasıyla kolaylaşacak. Çünkü gelecekte konuklar üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir çift ayakkabı, kıyafetler, ilaçlar, hatta bilgisayar veya giyilebilir telefona kadar arzu ettikleri her şeyi gerçek zamanlı olarak üretebilecek.

Kendi rüyanı seç:
Geleceğin gezginleri güzel bir uyku için rahat bir otel yatağı yerine uykuya dalmadan rüyalarını seçebilecekleri yerleri tercih edecekler. Oteller misafirlerine nöroteknoloji programlarına erişim vererek kendilerini rahatlatacak, geliştirecek ya da eğlendirecek rüyaları seçmelerine imkan sunacak.

Pop-up oteller:
Yeni nesil pop-up otellerin temaları ve yerleri, mobil oylama ile halk tarafından belirlenecek. En fazla oyu alan otel tasarımları, nanoteknoloji özellikli olarak üç boyutlu yazıcılar ile kısa sürede inşa edilecek ve biyo-güneş pilleri kullanacak şekilde programlanacak.

Ömür uzatan otel SPA’ları:
Otel SPA’ları, DNA analizi yöntemiyle rahatsızlıklarınızı tespit edecek. Bir sonraki aşamada rahatsızlıklarınızı gidermek için, vücudunuza göre geliştirilmiş programlar sunacaklar ve size bugünkü imkanlarla karşılaştırılamayacak ölçüde etkili bir rahatlama sağlayacaklar.

Seyahat avatarı desteği:
Otel rezervasyonları, kendi dijital seyahat acenteniz gibi çalışan kişisel seyahat avatarınız tarafından yapılacak. Avatarınız, Apple'ın Siri'si veya Amazon'un Alexa'sının kişisel bir sürümü gibi rezervasyonları tasarlayacak, gerçekleştirecek ve yönetecek.

Eko-oteller:
Enerji verimliliği artacak ve yenilebilir enerji platformları devreye girecek. Gelişmiş güneş enerjisi ve jeotermal enerji teknolojileri ile donatılacak eko-oteller, ürünlerinden çalışanlarına sosyal farkındalık oluşturarak topluma katkı sağlayacak.

Artırılmış gerçeklik otelleri:
Artırılmış gerçeklik sayesinde inovatif senaryolar geliştirilecek ve örneğin Avrupa’daki bir otelde kalsanız da otelinize gittiğinizde Afrika’da sanal bir geziye çıkabileceksiniz.

Farklı bir lezzet deneyimi:
Otel restoranları, DNA analizleri doğrultusunda damak tadınıza en uygun, en çok beğeneceğiniz yemekler servis edecek. Siz otelinize bile varmadan, DNA özelliklerinize göre sağlığınıza için optimize edilmiş, size özel diyet ve beslenme menünüz hazır olacak.

Sürükleyici temalı oteller:
Geleceğin otelleri sürükleyici temalar ve bugün sadece hayal edebileceğimiz deneyimler sunacak. Gezginler, gerçek zamanlı interaktif etkinliklere katılabilecek. Örneğin Roma ya da Rönesans döneminde vakit geçirebileceğiniz sanal gerçeklik deneyimlerine katılabileceksiniz.

Akıllı otel odasının içi nasıl olacak?

2060 yılı itibarı ile otel odalarında standart hale gelecek hizmetlerden bazıları şöyle:

Odaya girişte yüz tanıma sistemi

Sizi takip eden çoklu sensörler

Konuşan ve size yanıt veren televizyonlar

Tümüyle dokunmatik, reaktif ve interaktif yüzeyler

Akıllı tuvaletler ve gerçek zamanlı haber akışı sunan aynalar

Stres seviyesini algılayarak rahatlatıcı aromalarla odadaki havayı gevşeten, uykuyu rahatlatan interaktif duvarlar

Kir tutmayan özel nano kaplamalı havlular

Otomatik olarak ayarlanan, kablosuz sıcaklık kontrolleri

Nöro-geribildirime dayalı kişiselleştirilmiş yatak ve yastıklar

Hologram konser veya spor müsabakası izlemek gibi oda içi kişiselleştirilmiş deneyimler.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha