Milyarlık turizm tanıtma ajansı Meclis'te...İşte tüm merak edilenler!

Milyarlık turizm tanıtma ajansı Meclis'te...İşte tüm merak edilenler!
03 Temmuz 2019, 14:33
Aylardır turizmcilerin gündeminde olan Turizm Tanıtma Fonu isim değiştirerek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı adıyla TBMM'ye sunuldu. 11 maddelik kanun teklifinde turizmcileri çok yakından ilgilendiren maddeler bulunuyor. İşte o maddeler....

AK Parti tarafından TBMM Başkanlığına sunulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifi toplam 11 maddeden oluşuyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ajans'ın Türkiye'nin turizm potansiyelini, güzelliklerini, turizm noktasında yapabileceklerini dünyaya tanıtacağını ve bunun finansmanına yönelik çalışmaları yürüteceğini söyledi.

Ajansla ilgili en çok merak edilen konuların başında Yönetiminde kimlerin yer alacağı ve Ajans'ın yapacağı faaliyetlerin finansmanı için turizm sektörünün gelirlerinden ne kadar pay alınacağı geliyordu. İşte kanun teklifindeki önemli maddeler...

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifinde yer alan maddeye göre Ajansın Yönetim Kurulu 13 üyeden oluşacak.

İşte yönetimde yer alacak 13 üye

Kanun teklifine göre Turizm Tanıtma Ajansı Yönetim Kurulu 13 üyeden oluşacak. Ajansı'ın yönetim kurulu başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı yapacak. Yönetim Kurulu'nda Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Bakanlık Tanıtma Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, havalimanlarını temsilen bir üye, Marmara ve Akdeniz Bölgesindeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinden ikişer üye, Ege Bölgesi konaklama tesislerinden bir üye, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinden bir üye, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden bir üye ve seyahat acentası işletmecilerinden seçilecek bir üye yer alacak.

Turizmci yönetim kurulu üyeleri seçimle belirlenecek

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın otel ve acentaları temsil edecek 8 üyesi seçimle belirlenecek. Buna göre konaklama ve acenta işletmeleri kendi arasında seçim yaparak üyeleri belirleyecek. Seçimlere ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütülecek.

Ajans'ın faaliyetlerini İcra Kurulu yürütecek

Ajans'ın yürütme organı İcra Kurulu olacak. İcra Kurulu Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı'nın başkanlığında Tanıtma Genel Müdürü, Bakanlıktan Turizm İşletmeli Belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşacak.

7 üyeli Danışma Kurulu oluşturulacak

Yönetim Kuruluna ve İcra Kurulu'na danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Ajans Danışma Kurulu'nun doğal üyesi olacak.

25 kişilik Ajans yönetimine maaş ve huzur hakkı ödenmeyecek

Turizm Tanıtım Ajansı'nda Yönetim, İcra ve Danışma Kurulu'nda görev yapacak toplam 25 üyeye maaş ödenip ödenmeyeceği de merak ediliyordu. Kanun teklifi metninde bu hususa da açıklık getirildi. Teklif metninde Yönetim, İcra ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmeyeceği ifadesi de yer aldı.

Otellerden yüzde 1, acenta ve havayolu şirketlerinden binde bir

Kanun teklifine göre ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için Bakanlık belgeli konaklama, yeme içme ve eğlence tesisleri, seyahat acentaları, havayolu işletmeleri, deniz turizmi tesisleri ve Bakanlık belgeli deniz araçlarından turizm payı alınacak.

Buna göre Ajans'ın faaliyetlerinin finansmanı için turizm belgeli konaklama işletmeleri (oteller) ile yeme içme ve eğlence tesislerinden elde ettikleri net satış ve kira gelirinin yüzde 1'i oranında turizm payı alınacak.

Deniz turizmi tesisleri ve Bakanlıktan belgeli deniz araçlarından da yüzde 1 oranında turizm payı alınacak.

Seyahat acentaları (münferit uçak satışları hariç) ve havayolu şirketlerinin ise yıllık net satış ve kira gelirleri üzerinden binde 1 oranında turizm payı alınacak. DHMİ tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı işletmecilerinin gelirleri üzerinden binde 2,5 turizm payı alınacak.

Ödenen turizm payı gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından matraha esas kazancın tespitinde gider olarak gösterilebilecek.

İlk turizm payı 26 Ekim'e 2019 kadar ödenecek

Kanun teklifinin 'İlk beyannamelerin verilmesi ve ödeme' başlıklı kısmında turizm işletmelerinin Ajans'a turizm payı olarak ilk ödemeyi ne zaman yapacağı da belirtildi. Buna göre 2019 yılının 1 Ağustos tarihinden başlamak üzere Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannameler 26 Ekim 2019'a kadar verilecek ve bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken turizm payları 26 Ekim 2019 akşamına kadar ödenecek.

Ajans'ın diğer gelirleri

Turizm işletmelerinden alınacak payın yanısıra Ajans'ın diğer gelirleri şöyle sıralandı: Genel bütçeden ayrılan tutarlar, Her türlü bağış ve yardımlar, Ajans'ın iştirak ettiği şirketlerin faaliyetlerinden elde edilen gelirler, Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirler, Diğer gelirler..

Ajans, Turizm yatırımlarına ortak olabilecek

Turizm Tanıtım Ajansı'nın yapacağı faaliyetler teklifin 4. maddesinde ayrıntılı olarak anlatıldı.

Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun ve gerekli görülen ve ajansın faaliyetlerine giren alanlarda yurt içinden ve yurt dışından yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları için gerekli faaliyetleri yürütecek sadece Turizm yatırımı yapmak amacıyla kurulan şirketlere İcra Kurulunca belirlenecek oranlarda iştirak etmek suretiyle bu yatırımlara destek ve kaynak sağlayacak

Desteklenecek yatırımlara ilişkin usül ve esaslar Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek

Ajans, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen turizm stratejileri ve politikaları doğrultusunda Türkiye'nin turizm hedeflerine ve turizm olanaklarının dünyada tanıtılmasına yönelik strateji geliştirip tanıtım faaliyetleri yürütecek.

Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere tavsiyelerde bulunacak

Turizm potansiyelinin tüm yönleriyle değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonmisindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalar yapacak.

Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla gerekli tüm çalışmaları yürütecek

Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanun'da belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri yapabilecek, destek ve kaynak sağlayabilecek.

Ajans faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışından destek alabilecek

Sayıştay ve Kamu İhale denetimine kapalı, bağımsız denetime açık olacak

Bugün TBMM'ye sunulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın kurulmasına ilişkin kanun teklifine göre ajansın yıllık finansal tabloları bağımsız denetime açık olacak.

Bağımsız denetim, Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak suretiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılacak.

Ajans her türlü dava ve icra işlemlerinde teminat yatırma mükellefiyetinden muaf olacak.

Ajans damga vergisinden muaf olacak.

Ajans Sayıştay ve Kamu İhale Kurumu denetimine tabi olmayacak.

Yorumlar
Rıdvan Yalçınkaya
05 Temmuz 2019, Cuma 04:32
Böyle bir ajansın temel yönetim ve icra kurulu sahada tabana yayılmalı ve STK ve ilgili kişilerin bu konularda düşünce ve fikirlerine ulaşmalı önem vermelidir
Zafer Cengiz
04 Temmuz 2019, Perşembe 08:38
#TürkTURİZMİ'nin temel yapısal çıkmazı olan "örgütlü yönetim ve planlı koordinasyon" sorunu çözülmeden "bu verimsiz ve düzensiz haliyle tanıtıp da satmak" doğrudan telafisi mümkün olmayan Milli imaj ve itibar kaybına yol açacak Çok büyük bir stratejik hatadır! Önemle Bilgilerinize.. #TAG
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha