Lykia World Antalya icradan satışa çıkarıldı

Lykia World Antalya icradan satışa çıkarıldı
29 Haziran 2020, 16:36
Antalya'da ünlü turizm grubuna ait Lykia World oteli icradan satışa çıkarıldı. Otelin neden icradan satışa çıkarıldığı da açıklandı.

Bu yılın başında vefat eden Burhan Silahtaroğlu'nun kurucusu olduğu Silkar Turizm'e ait Antalya Manavgat'taki Lykia World Links Golf Antalya Kompleksi icradan satışa çıkarıldı.

1200 yataklı otel ve 18 delikli golf sahası icradan satılacak

İcradan satışa çıkarılan kompleks bünyesinde 1200 yataklı Lykia World otel ile 18 delikli Links Golf Antalya bulunuyor.

Lykia World'ün 33 yıl daha tahsis süresi var

Manavgat 2.İcra Dairesi'nin ilanına göre kamu arazisi üzerinde tahsisli olarak inşa edilen Lykia World Otel kompleksi toplam 55 yıllık tahsis süresine sahip. 1998'de başlayan tahsis süresi 33 yıl sonra sona erecek.

Lykia World için toplam 360 milyon lira kıymet biçildi, ihale 17 Ağustos'ta

Lykia World Links Golf Antalya Kompleksi için 360 milyon lira bedel biçildi. Otelin satış ihalesi 17 Ağustos saat 10.20'de Manavgat Adliye Sarayı C Kapısı Tarafında Kurulu Satış Salonu'nda gerçekleştirilecek. 1. ihalede otele alıcı çıkmaması durumunda 11 Eylül'de ikinci ihale yapılacak.

Maliye arazisine kurulu Lykia World'un her yıl devlete ödemesi gereken tahsis ücretini bir süredir yatırmadığı belirtildi.

3 bankaya ipotekli

Satışa çıkarılan söz konusu taşınmazlar üzerinde; Akbank T.A.Ş. lehine 1., 2., 4. ve 6 derecelerde serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotekler mevcut. Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. lehine 3. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcut. Lyka Turizm Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine 5. derecede serbest dereceden istifade etme hakkı ile ipotek mevcut.

Haciz şerhi var

Taşınmaz üzerinde muhtelif icrai haciz, ihtiyati haciz ve kamu haczi ile İ.İ.K.150/c şerhleri var. Nevşehir 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin (İş Mahkemesi Sıfatıyla) 2014/247 Esas, 2014/277 Esas, 2014/278 Esas, 2014/288 Esas sayılı dosyalarından “ihtiyati tedbir” şerhleri bulunuyor.

Kamuya tahsis parası ödenmedi

İhale ilanında ünlü otelin icradan satışa çıkarılma gerekçesi de anlatıldı. İlanda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi: " Anılan taşınmaz üzerinde borçlu şirket lehine tesis edilen üst hakkının asıl dayanağının bu taşınmazın üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca borçlu şirket adına yapılan kesin tahsis işlemi olduğu, şirketin üst hakkından dolayı geçmiş yıllara ait üst hakkı bedeli ve hasılat payı borçlarının bulunması sebebi ile bu kesin tahsisin anılan Bakanlıkça iptal edilebileceği ve dayanağı kalmayacak bu üst hakkının da iptal ve tapudan terkin edilebileceği, rızaen terkin edilmemesi halinde ise gerekli yasal yollara başvurulacağı, söz konusu kesin tahsis Kültür ve Turizm Bakanlığınca iptal edilmemiş olmakla birlikte üst hakkının iptal ve tapudan terkin edilmesi amacıyla Manavgat 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/418 esas numaralı dosyasında açılan davanın derdest olduğu,

Üst hakkının icra yoluyla satışı sonucu devralacak olanlar, eski hak lehtarı borçlu şirketin bu üst hakkından doğan ve ileride doğacak olan mali ve diğer tüm yükümlülüklerinden sorumlu olacağı, bu yükümlülükleri hiçbir ihtirazi kayıt ya da çekince ileri sürülmeksizin yerine getireceği,
Bu bağlamda üst hakkını icra yoluyla satışı sonucu devralacak olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu üst haklarından doğan ancak süresi içerisinde tahsil edilemeyen üst hakkı bedeli, hasılat payı, vb.tüm borçların ödeneceği,
Üst hakkına konu taşınmazların bitişiğinde yer alan ve kesin tahsisi sınırları içerisinde kalan ve ayrıca bahsi geçen tesisin kullanımında bulunan yaklaşık 139.193 m2 yüzölçümlü kumluk vasıflı tescil harici alan üzerinde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca borçlu şirket adına kullanma izni verildiği,
Ayrıca üst hakkının devrinin yapılacağı tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni bedel üzerinden yeniden sözleşme imzalanması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talepte bulunulacağı,
hususları, ilgililere ilan ve tebliğ olunur."

Yorumlar
Mustafa İlker Fırat
16 Ekim 2021, Cumartesi 12:41
İnşa edildiği günden itibaren hiçbir şekilde bakım, onarım tadilat yapılmamış bir otel,1990 yıllara ait sanki Otelin her bölümünde ne kadar eski olduğunu kelimelerle ifade edemiyorum bile Ailecek hayatımızın en kötü beş gününü geçirdik..Çocukların zaman geçireceği oyun alanı bile enkaz oyuncaklar çok pis ve oynanmaz halde..Otelde herkes kendi aleminde..Allaha emanet ilerliyor...Tam bir hayal kırıklığı
Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha