Kapadokya'da 'siluet' ayarı

Kapadokya'da 'siluet' ayarı
12 Temmuz 2020, 20:11
Kapadokya'da alan plan değişiklikleri peribacaları ve doğal oluşumların silüetini bozamayacak.

Kapadokya alan planları yapımı ve yürürlüğüne ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle Kapadokya alan planlarında yapılacak değişikliklerin, peribacalarıyla diğer jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların siluetini, doğal ve görsel peyzaj değerleriyle, yörenin yerleşim özelliklerini, geleneksel dokusunu ve kimliğini olumsuz yönde etkilememesi zorunlu hale getirildi.

ARAZİ YAPISI KORUNACAK

Yönetmelikle, Kapadokya’da alan planları yapımına ilişkin usül ve esaslar özetle şöyle belirlendi:

- Kapadokya’nın sürdürülebilir turizm ilkesi doğrultusunda kültürel değerleri, doğal arazi yapısı, bitki örtüsü, kültürel ve doğal peyzaj özellikleri de dikkate alınarak korunması, sağlıklaştırılması, yenilenmesi esastır.

- Kapadokya alanı sit statüsü bulunan ya da bulunmayan alanları kapsadığından ve bir bütün olarak korunması hedeflendiğinden, alan bütününde hazırlanacak olan Üst Ölçekli Kapadokya Alan Planı’nın onaylanmasının ardından, bu plan kararları doğrultusunda Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları, planlama alanında sit alanı olup olmadığına bakılmaksızın ve koruma statülerinin bütünlüğü aranmaksızın yapılabilir.

YERALTI ŞEHİRLERİNİ KORUMA

- Yapılacak her ölçekteki Kapadokya alan planlarında, peribacalarının, rezerv peribacası alanlarının ve yeraltı şehirlerinin koruma-kullanma dengesi gözetilerek tadilatı, tamiratı ve esaslı onarımları ile iyileştirilmesine yönelik kararlar üretilmesi esastır.

- Yapılacak her ölçekteki Kapadokya alan planlarında, yeraltı şehirlerinin tespit edilebilen kısımlarının, peribacalarının ve rezerv peri bacası alanlarının kayıt altına alınması, sayısal ortamda uygun ölçekli halihazır haritalar üzerine işlenmesi esastır.

YAPI YASAĞINA İLİŞKİN PLANLAR

- Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporlarına uygun olarak hazırlanır. Ancak kesin yapı yasağı getirilen alanlarda yapılan planlarda jeolojik-jeoteknik rapor hazırlanma şartı aranmaz.

- Cumhurbaşkanı kararı ile yapı yasağı getirilen alanlar içerisinde başkanlıkça tespit edilecek alanı kapsayacak şekilde yapı yasağına ilişkin Kapadokya Alanı nazım ve uygulama imar planları yapılabilir.

- Mevcut planların yürütülmesinin mümkün olmadığı veya yeni ihtiyaç ve sorunların tespiti halinde planın tamamını ve/veya plan ana kararlarını etkileyecek büyük bir kısmının yenilenmesi amacıyla revizyon yapılabilir.

- Kapadokya Alan planlarında, planlama alanının bütününü olumsuz etkileyecek, mevcut korunması gerekli değerleri bozacak ya da yok edecek, geleneksel alan doku özelliklerini olumsuz yönde değiştirecek yeni işlev ve dönüşümlerine ilişkin plan değişikliği yapılamaz. (Hürriyet)

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha