İletişim ve Turizm (2)

A. Nejat Şardağı
A. Nejat ŞardağıENAT Türkiye Temsilcisi
26 Mayıs 2022, 11:08

Algı ve algı yönetimi önceleri askeri amaçlarla ancak daha sonra her alanda, özellikle tanıtım ve pazarlama ile imaj oluşturmada etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. Algının, duyusal bilginin alınması ve yorumlanması olduğu düşünüldüğünde görüngüleri¹ ve kavramları kullanan iletişim araçları ile algı yönetmenin önemi daha net anlaşılabilir.

Aşağıda tırnak içinde yazdığım satırlar, turizm araştırmaları dergisi Téoros'ta yayımlanan Anne-Marie Lebrun ve Roxane Corbel'in ortak araştırmasının² giriş bölümünün bir özetidir.

“Bir ülkenin imajı, diğer ülke vatandaşlarının değer yargılarına göre farklılık gösterebilir. Sosyolojik - hukuki sorunlar, görselleri gölgede bırakacak olumsuz etkenler olup destinasyon seçim kararını etkileyebilir (Burada, Felsefe ve Turizm başlığındaki yazımızda ele aldığımız değer yargısı ve değer bilgisi farkını da hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum).

İmaj, gidilecek yer seçiminde çok önemli bir yere sahiptir. Turistlerin zihnindeki farklı bilgi kaynakları, imgelerin oluşmasında rol oynar. Bu nedenle destinasyon ve turizm kurumları tarafından yayınlanan iletim, gezginin tutum ve davranışlarını ve destinasyonun turistik imajının oluşumunu etkiler.”

Yukarıda sözünü ettiğim araştırma özellikle şehir imajı konusunun önemini vurgulamaktadır. Burada bir parantez açarak dikkatinizi Alman ve Fransız turistlere çekmek istiyorum. Almanya 83 milyon ve Fransa ise 69 milyon nüfusa sahip olup kişi başı gelirleri birbirine çok yakındır³. Ancak Fransızlar yılda yaklaşık 6,3 kez seyahat ederek 29 gün evlerinin dışında geceleme yapmakta ve bu sürenin yaklaşık %10'u kadarını yurt dışında geçirmelerine rağmen ülkemizi 300 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı Almanlarda 3 milyona yaklaşmaktadır. Aynı şekilde İtalyan-İspanyol turistlerin son on yılda giderek azalmasının nedenlerinin de incelenmesi gerekir.

Günümüzde destinasyon seçiminde şehirlerin ağırlık kazanması sadece turizm sektörü paydaşlarının değil sosyolog ve psikologların da ilgisini çekmiş, bu alanda turistlerin algısı inceleme konusu olmuştur. Aşağıda Paris4 için yapılmış bir inceleme bakış açımızı yeniden değerlendirmede önemli bir rol oynayacaktır kanısındayım.

Turizm Ajansı - platformu veya vakfı adı altında yapılan tanıtım etkinliklerinin her ülkenin algısına yönelik araştırma yaparak farklı kampanyalar düzenlenmesi için (görüşleri bir anda değiştirmeyeceği gerçeğini göz ardı etmeden) istatistikler yapılmalıdır.

Amacımızın, insan bilincinin nasıl oluştuğunun -bir nebze de olsa- kavrandığı günümüzde, yürütülecek çalışmalara katkıda bulunmak ve uzmanların bu konuya dikkatini çekmekle sınırlı olduğu bilmenizi isterim.

Saygılarımla.

¹Gözlenebilen, duyularla algılanabilen her şey, her olgu ve olay

²https://journals.openedition.org/teoros/3796#:~:text=La%20communication%20touristique%20joue%20alors,brouiller%20l'image%20des%20destinations.

³https://fr.countryeconomy.com/pays/comparer

4https://fr.statista.com/statistiques/515556/image-des-voyageurs-de-paris/
https://journals.openedition.org/viatourism/752?lang=it

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
Ergun Okcu
18 Haziran 2022, Cumartesi 03:00
Saygılar Abim
Yavuz akgul
12 Haziran 2022, Pazar 01:34
Necati abi çok güzel kaleme almışsın tebrik ederim...
Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha