İflas eden Öger Tur alacaklılarına çağrı

İflas eden Öger Tur alacaklılarına çağrı
08 Ağustos 2019, 10:46
Vural Öger'in kızı Nina Öger'in sahip olduğu Öger Otel İşletmeleri 581 milyon lira borçla iflas etmişti. İflas Müdürlüğü Öger Tur alacaklılara çağrı yaptı.

Vural Öger'in kızı Nina Öger'in sahip olduğu Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, 581 milyon lira borçla iflas etmişti. İstanbul 3. İflas Müdürlüğü, Öger Tur iflasının açılmasıyla ilgili düzenlenecek toplantıya alacaklıları davet etti. Duyuruda alacaklılar toplantısının 10 Eylül Salı günü saat 10:00'da İstanbul Adliye Sarayı Çağlayan Adliyesi 3. Kat, C1-305 nolu seminer salonunda yapılacağı belirtildi.

Düzenlenecek ilk toplantıya alacaklıların gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri istendi. İflas eden Öger Tur'da alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan itibaren bir ay içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri istendi.

Öger Tur'a borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği belirtildi.

Öger Tur'un mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranların, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî- sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları hatırlatıldı.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha