İç turizm hakkında…

A. Nejat Şardağı
A. Nejat ŞardağıENAT Türkiye Temsilcisi
05 Ağustos 2022, 16:59

Geçtiğimiz ay saygın bir acentecinin yükselen enflasyonun ve artan akaryakıt fiyatların iç turizme yaptığı olumsuz etkileri anlattığına şahit olduk. Bunlara ek olarak, düşen yolcu adedi de ulaşım maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Birtakım acenteler sahil beldelerinde oda pazarlamaktan öteye gidemezken, kültür turizmi yapanlar ise kendileri tatile çıkacak hale gelmiştir. Kısa vadede destek beklentilerinin bu koşullarda gerçekleşmesi ise pek mümkün görünmüyor.

“Günümüzde tüm ülkelerde gelişmiş bir turizm sektöründen söz edilebilmesi için, iç turizm pazarının gelişmiş olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu bakımdan önemli turizm ülkeleri ile karşılaştırma yapıldığında Türkiye’nin iç turizm alanında yeterince gelişmediği görülmektedir. Turizm endüstrisi yalnızca dış turizm hareketlerine bağlı olarak gelişemeyeceğinden, bir ülkedeki turizm arzı ve hizmet kalitesini arttırarak, dış turizm talebine hazır bir kapasite meydana getiren ve turizm bilinci oluşturmasına katkı sağlayan iç turizmin gelişmesi büyük önem arz etmektedir.

Dünyanın en gelişmiş turizm pazarına sahip ülkelerinden Fransa’da turizm ekonomisinin % 65’i iç pazara sahip olup, yaklaşık 96 milyar Euro gelir elde etmiş, İtalya’da 58 milyar Euro turizm gelirinin % 65’i iç turizmden meydana gelmiştir. OECD ülkelerinde iç turizm oranının % 77 olduğu düşünüldüğünde 2015 verilerine göre ülkemizdeki % 13’lük pay iç turizmin gelişmediği konusunda en önemli veridir. Yani Türkiye’de iç turizmin geliştirilmesi zaruri bir hedef olarak kendini göstermektedir.

2016 yılında yaşanan krizleri ve sorunları minimize ederek kurtarıcı rol üstlenen ve işletmelerin varlığını devam ettirmesini sağlayan iç turizm hareketi olmuştur. Ülkemizin ekonomik gelişimi ve dinamik nüfus yapısı dikkate alındığında da önümüzdeki yıllarda iç turizm faaliyetlerinin turizm ekonomisine büyük katkılarda bulunmaya devam edeceği muhakkaktır.

İç turizm, önemi dolayısıyla Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Belgesinde kendine yer bulmakla birlikte, planlamaların hayata geçirilmesi noktasında eksiklikler yaşandığı görülmektedir. Bu sebeple III. Turizm Şurası’nda İç Turizm Komisyonu kurulmuş ve ülkemizde iç turizmin geliştirilmesinin önündeki sorunlar tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır.”

Yukarıdaki satırlar İç Turizm Komisyonu araştırmalarının giriş bölümüdür.

Orta öğretimde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen, üniversitelerde 8 milyon öğrenci ve (akademisyen-öğretim görevlisi-araştırma görevlisi) toplamı yaklaşık 250 bindir. Ailelerle bu rakam 50 milyonu geçmektedir.

Belirli bir döneme sıkışan iç turizmdeki mevsimselliğin kaldırılması amacıyla:

Okulların yaz ve sömestr tatillerinin bölgesel ve mevsim şartlarına uygun olarak farklılaştırılması için Millî Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yürütülmelidir

Komisyonun özenli araştırmaları ve yirmiden fazla önerisi gündeme alınacağı, ancak yukarıda koyu renklerle belirttiğim önerilerinden 7.si kısa vadede yasal bir düzenleme ile hemen hayata geçeceği umudu ile...

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha