Hibrit genel kurul neden olmasın?

Hamit Kuk
Hamit KukPasso Tour
15 Kasım 2023, 15:52

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalardan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığımızın 1618 sayılı yasanın yerine yeni bir yasa taslağı hazırlığı içinde olduğunu öğrendik.

Bugüne kadar yazdığımız yazılarda 1618 sayılı yasanın yetersizliğinden tutun da seyahat acentalarının temel sorunlarına kadar her şeyi çözüm önerilerimizle birlikte defalarca yazdık. Haliyle camiadan herkesin bildiği şeyler tekraren yazmanın bir anlamı yok.

Bakanlığımca hazırladığı taslakta neler olacak henüz bilmiyoruz, paylaşıldığı taktirde elbette bu konuyla ilgili görüşlerimizi de yazacağız.

Bugün asıl yazmamız gereken şey, son dönemde sıklıkla değindiğimiz mevcut TÜRSAB genel kurul sisteminin yeni yasa taslağında nasıl olması gerektiğiyle ilgili görüşlerimizdir.

Daha önce de defalarca dile getirdiğimiz üzere, bir kurumun genel kuruluna katılım sayısının yüksek olması o kurumda seçilen yöneticilerin temsil kabiliyetini de arttıracaktır. Haliyle önümüzdeki dönemde daha güçlü yönetimler seçmek için mevcut genel kurul sistemini de yeni yasa ile yenilemeliyiz.

Önceki yazılarımdan birinde delege sistemine değinmiştim. Bu sistem genel kurul organizasyonunu daha kompakt hale getirmek ve maliyetleri düşürmekle birlikte birtakım riskler taşıdığı da malum.

Diğer taraftan geçen ay gündeme getirdiğimiz TGA’nın üç yıllık yönetim kurulunu seçmek için uyguladığı seçim sisteminin nasıl işlediğini anlatmıştık ancak bununda birtakım zorluklarının olduğunu görüyoruz.

Bugün mevcut genel kurul sistemini de içine alacak şekilde teknolojik imkânlardan yararlanılarak yapılacak hibrit bir genel kurul sistemini tartışabiliriz.

Sahi, neden hayatımızın her alanında kullanmaktan imtina etmediğimiz dijital olanaklarla bir TÜRSAB genel kurul yapmayalım ki?

*

Pandemiyle beraber evden çalışmak zorunda kalan insanlar süreci aksatmadan sürdürmek için yeni yöntemler geliştirmek zorunda kaldı. Böylece home ofis kavramı güncellenerek toplantıların da dijital ortamda yapılması kaçınılmaz oldu.

Bugün dünyanın neresinde olursanız olun internete sahip olduğunuz sürece bulunmanız gereken toplantılara katılarak işlerinizi aksatmadan yürütmeniz mümkün.

Hal böyleyken neden katılmamız gereken bir genel kurula dijital olanakları kullanarak katılmayalım ki! Üstelik dijital ortamdan herhangi bir genel kurula katılmayı hukuken mümkün kılan bir yasa varken.

Bahsettiğim şey 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak düzenlenen 28396 sayılı tebliğdir.

29 Ağustos 2012 tarihli resmî gazetede yayınlanan 28396 sayılı ‘Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği’ ile dijital ortamda ticari şirketlerin genel kurullarına katılmanın önü açılmıştır.

Görüldüğü üzere Ticaret Bakanlığımız daha pandemi başlamadan yıllar önce böylesine önemli bir konuda hukuki alt yapıyı oluşturarak süreci yasal hale getirmiştir.

Her ne kadar bu düzenlemede ticari şirketlerde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılmayı ön görse de bu husus TÜRSAB’ın genel kurullarında uygulanabilecek şekilde uyarlanabilir.

*

Mevcut 1618 sayılı yasanın yerine hazırlanması gündemde olan yeni yasa çalışmasına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 28396 sayılı tebliği referans alınarak eklenecek bir madde ile hibrit genel kurul yapmanın önü açılabilir.

Böylece gerek iş seyahatleri ve gerekse başka nedenlerden dolayı TÜRSAB genel kuruluna fiziki ortamda katılamayacak olan üyelerin teknolojik imkanlar kullanarak TÜRSAB genel kurullarına katılımı sağlanabilir.

Elektronik ortamda genel kurula katılmanın yanı sıra genel kurul ortamında gündeme dair yapılacak konuşmaları dinlemek, divan başkanından izin almak koşuluyla genel kurula hitaben konuşma yapmak hatta genel kurul esnasında yapılan ibra ve diğer kararlar için oylamalara katılmak ve nihayetinde TÜRSAB yönetim ve diğer organlar seçimlerinde oy kullanmak dijital ortamda mümkün olabilir.

Kurulacak sistem üyelerin katılımını aksatmayacak teknik alt yapıya sahip olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Ayrıca şaibeden uzak güvenli ve denetlenebilir olması için önceden belirlenmiş ve değiştirilemez kurallar ile sınırları çizilmelidir.

Hibrit olarak yapılacak genel kurul toplantısına fiziki olarak katılması gereken genel kurul delegesi nasıl belirleniyorsa elektronik ortamda katılacak genel kurul delegesi de aynı şekilde belirlenerek genel kurulda ilgili seyahat acentası temsilcisi olarak yerini alabilir.

Elektronik ortamda TÜRSAB genel kuruluna katılacak delegeler için gerekli ayarlamalar yapılır. Mesela önceden alınacak güvenli şifre veya elektronik imzalarla genel kurul için kullanılacak sisteme giriş yapmak suretiyle dijital ortamda genel kurula katılabilir.

Hibrit genel kurulda yapılacak konuşmalar, gündem maddelerine ilişkin görüşler, öneriler ve eleştiriler gibi her bir süreç divan başkanı kontrolünde genel kurul toplantı tutanağına işlenmesinin yanı sıra dijital ortamda sesli ve görsel olarak kayıt altına alınır, ihtiyaç halinde bağımsız gözlemciler eşliğinde incelenmek üzere dijital arşiv oluşturulabilir.

*

Burada bahsettiğimiz şeyin biraz daha farklı bir versiyonunu 2020 yılı Kasım ayında WTM virtual Londra fuarı adı altında yapıldığına tanık olmuştuk. Pandeminin gölgesinden yapılan bu organizasyonda onlarca ülke katılıp tanıtımını yapmış, panellere katılmıştı. Böylece dünyanın ilk dijital turizm fuarı olarak tarihe geçmişti.

İlgili fuara dijital ortamda katılmış biri olarak kişisel gözlemlerimi yine bu köşede yazmıştım. Tekrar okumak isteyenler için linkini buraya bırakıyorum. (https://www.turizmajansi.com/haber/wtm-virtual-fuarinin-ardindan-h42589)

Görüldüğü üzere dijital ortamda bir genel kurula katılmak hiç de öyle ütopik bir şey değil.

Yeter ki niyetler güzel olsun!

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
Füsun Yalaz
26 Aralık 2023, Salı 06:36
Tesadüfen girdim buraya. Merak ediyorum; Yandaşa verilen ,koyları talan eden devasa otellere müşteri yönlendirmek için mi kestiniz airbnb 'nin yolunu Yerli turiste yüksek fiyat verip önünü kestiniz mi 6 Subat depreminde yıkılan tüm bölgeler için ne yapmayı düşündünüz (yöre halkı için) Belediyelerle koordineli calisiyormusunuz
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha