Gelişelim – Geliştirelim

Aylin Kopan Özsavaş
Aylin Kopan ÖzsavaşİSATAG Yönetim Kurulu Başkanı
04 Mayıs 2023, 11:35

Gelişim ve ilerleme, insanlık tarihinde her zaman önemli bir rol oynamıştır. İnsanlar, daha iyi bir gelecek için çalışarak, teknolojiyi geliştirerek ve bilgi birikimlerini artırarak ilerlemişlerdir.

Daha aydınlık bir gelecek hayali hepimizin ortak isteği. Ancak, bu hedefe ulaşmak için hepimizin birlikte çalışması ve çaba sarf etmesi gerekiyor.

Özellikle biz turizmcilere büyük iş düşüyor ve unutmayalım ki turizm sektörü, liyakatli ve kaliteli hizmet sunan profesyonellerin varlığına bağlıdır.

Bu nedenle, turizm sektörü yöneticilerinin bazı özellikleri taşıması gerekmektedir.

Öncelikle kültürel bilgiye sahip olmalıyız. İşimiz kültürler arası bir iletişim alanıdır ve bizlerin farklı kültürleri ve bu kültürlerin özelliklerini iyi bilmesi gerekmektedir. Bu, turistlerin ihtiyaçlarını doğru anlayarak onlara daha kaliteli hizmet sunmak için oldukça önemlidir.

İletişim becerilerimiz de olmalıdır. Bizler turistlerle sürekli etkileşim halinde olan kişileriz ve iyi bir iletişim becerisi, turistlerle sağlıklı bir diyalog kurulmasına ve ihtiyaçlarına doğru verilmesine yardımcı olur.

Yaratıcılık olmazsa olmazdır ve yeniliklere açık olmalıyız. Bizler hizmetlerimizde farklılık yaratarak ilgi çekici özellikler sunarak turistlerin beklentilerini aşmamız gerekiyor. Böylelikle rakip ülkelerin bir adım önünde olabiliriz.

Duyarlı olmak da önemlidir. Turistlere, doğaya, çevreye ve kısaca etrafımızdaki her şeye saygı duymalıyız.

İş birliği yapabilme yeteneğine sahip olmalıyız. Bizler birçok farklı bileşeni içeren bir sektörün temsilcileriyiz. Bu nedenle, diğer meslektaşlarımız ve turizm sektörünün diğer bileşenleriyle iş birliği içinde çalışarak turizm sektörünün gelişmesine katkı sağlamamız gerekiyor.

Ve gelelim içimizdeki “Liderlere”

Hepimiz kendi işlerimizde birer lideriz. Sektörün sorunlarını kendi eksenimizde çözüyor, en büyük krizlerle başa çıkıyor, yenilikler yaparak işimizi büyütüyoruz.

Ancak sektörün gelişmesi sadece bizim büyümemizle sınırlı değil. Sektörün gelişmesi için sektörün yönetimindeki kişilerin de büyük bir sorumluluğu var.

Bu nedenle, sektörlerin yönetim pozisyonlarında olan kişilerin liyakatli ve sektör lehine üretebilecek bilgi ve birikime sahip olması önemlidir. Ayrıca, vizyoner olmalı ve sektörün geleceği için öngörülerde bulunarak stratejik planlama yapabilmelidir.

Riskleri öngörebilme ve risk yönetimi stratejileri oluşturabilme becerisine sahip olmaları da önemlidir. Turizm gibi farklı risk faktörlerine açık olan sektörlerde, yönetimlerde olan kişilerin bu konularda uzmanlaşması ve gerekli stratejileri uygulamaları gerekmektedir.

İnovasyona açık olmaları ve yenilikçi fikirler üretebilme becerileri olması da önemlidir. Değişime uyum sağlayabilmeleri ve sektördeki değişimlere uygun stratejiler geliştirebilmeleri de kritik bir özelliktir.

Son olarak, takım çalışmasına yatkın olmaları gerekmektedir. Tek adam (kişi) yönetimlerinin yerini takım çalışmasının aldığı günümüzde, liderlerin farklı disiplinlerden gelen kişileri bir araya getirebilme ve takım çalışması yaptırabilme becerisine sahip olmaları, ben değil biz diyebilmesi önemlidir.

Ötekileştirme yapmadan tüm sektör paydaşlarının ihtiyaçlarını anlayan, sorunların dile getirilmesinden çekinmeyen, aksine sorunları dile getirenlerin katılımını ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşım sergilemeleri gerekmektedir. Bu yaklaşım, herkesin fikirlerine açık olunması, herkesin görüşlerinin değerli olduğunun kabul edilmesi ve herkese eşit davranılması gerektiğini vurgular.

Özellikle turizm gibi farklı fikirlerin önemli olduğu sektörlerde, yönetimde bulunan kişilerin açık bir zihniyete sahip olmaları ve herkesin fikirlerinden korkmadan başarıya ulaşmak için iş birliği yapmaları gerekmektedir.

Bir diğer önemli konu da insanların birbirlerine saygı göstermeleridir.

Saygı, insan ilişkilerinin en temel yapı taşlarından biridir. Birbirimize saygı gösterirsek, birlikte daha iyi bir dünya yaratabiliriz. Saygı göstermek, başka insanların farklılıklarına, inançlarına, kültürlerine ve görüşlerine değer vermek demektir. Bu nedenle, saygı göstermek, diyalog ve iş birliği için bir zemin hazırlar.

Sonuç olarak, güzel bir dünya yaratmak için öncelikle kendimizden başlamalıyız. Kendimize ve başkalarına sevgi ve saygı göstermeli, açık fikirli olmalı ve başka insanların bakış açılarını anlamaya çalışmalıyız. İnsanlar olarak, dünya üzerinde birbirimizden farklıyız ama bu farklılıklar bizi birleştirmeli, ayrıştırmamalıdır.

Birlikte çalışarak, daha adil, daha barışçıl ve daha güzel bir dünya yaratabilir, turizm sektörünü daha ileriye taşıyabiliriz.

Not: Yazının sorumluluğu yazarına aittir. www.turizmajansi.com ile bağlantı kurulamaz; doğacak hukuki sonuçlardan site sorumlu değildir.
Yorumlar
Atilla Nilgün
05 Mayıs 2023, Cuma 12:12
Kesinlikle haklısınız. ??
Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha