Erciyes'te turizm tesisi ve otel imarlı taşınmazlar satışa çıkarıldı

Erciyes'te turizm tesisi ve otel imarlı taşınmazlar satışa çıkarıldı
07 Ağustos 2020, 01:21
Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti kendisine ait olan ve Erciyes'te bulunan iki ayrı turistik tesis ve otel imarlı taşınmazları toplam 8 milyon 400 bin TL muhammen bedel ve ihale yoluyla satışa çıkardığını duyurdu.

Kayseri Erciyes'te bulunan taşınmazların satışına ilişkin ihale duyurusu Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında aşağıdaki şekilde yer buldu:

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan toplam 6 adet arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince yapılacak “Kapalı Teklif Usulü” ihale ile ayrı ayrı satılacaktır.

1-İhale 18/08/2020 Salı günü saat 13.50’de Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler: İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b-Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış değerleri esas alınır)

c-Gerçek kişilerde ikâmetgâh ilmuhaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

ç-Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

e-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 18/08/2020 Salı günü saat 13.30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı’nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha