CHP'nin sosyal destek teklifinde turizm için neler var?

CHP'nin sosyal destek teklifinde turizm için neler var?
01 Mayıs 2021, 15:43
CHP, tam kapanma döneminde vatandaşların mağdur olmaması için, “Yeni Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Kapsamında Sosyal Destek” başlığı altında 26 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sağlıkçılar, turizmciler esnaf, çiftçiler için hazırlanan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifiyle, Covid-19 salgınının çalışma yaşamına ve istihdama olan etkilerini azaltmak ve halihazırda yüksek borçluluk ve finansmana erişim sorunu yaşayan işletme ve vatandaşların yüklerini ve kayıplarını asgariye indirmek ve salgın ile mücadele sürecinde destek sağlamanın amaçlandığı kaydedildi.

Teklif ile öngörülen düzenlemelerden bazıları şöyle:

* Turizmde Konaklama Vergisi kaldırılacak, sektörün borçları bir yıl süreyle faizsiz ertelenecek,

* KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile atanmak üzere ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 40 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ihdas edilecek,

* Covid-19 hastalığı, sağlık çalışanları açısından kamu görevlileri için vazife malullüğü kapsamına alınacak, özel sektör çalışanları için meslek hastalığı olarak tanımlanacak,

* ‘Toplumcu belediyecilik' anlayışı doğrultusunda, belediyelerin sosyal destek kapasitesinin arttırılabilmesi için borçlanma sınırı geçici olarak kaldırılacak, belediyelerden 31/12/2021 tarihine kadar hiçbir vergi ve sigorta prim borcu kesintisi yapılmayacak,

* İşyeri kapanan esnafın kiraları yedek ödenekten karşılanacak, bu işyerlerinde çalışanların bankalara borcu, ilk 6 ayı faizsiz şekilde 24 aya varan taksitlerle yapılandırılacak,

* Faaliyeti durdurulan işletmelerde kısa çalışma ödeneği alamayan işçilere, işyerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak üzere işsizlik sigortası fonundan asgari ücret düzeyinde gelir desteği yapılacak,

* Esnaf ve sanatkarların Türkiye Halk Bankası ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan kullandıkları kredilerinin vadesi 1 Ocak – Aralık 2021’e dolacak olanlar iki yıl süreyle faizsiz olarak ertelenecek,

* Sicil Affı çıkarılacak, çek, senet, kredi kartı ve diğer borç yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinde kaydı bulunanların, 1 yıl içinde borcunu ödemesi ya da yapılandırması halinde sicilindeki olumsuz kaydı dikkate alınmayacak,

* Esnaf ve sanatkarların, bu yıl Mayıs, Haziran ve Temmuz 2021 aylarında verecekleri beyannamelere ilişkin vergi ödemeleri 1 yıl süreyle ertelenecek,

* Çiftçilerin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçları bir yıl faizsiz ertelenecek,

* 31/03/2021 tarihinden (bu tarih dahil) önce olduğu halde bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ödenmemiş olan elektrik, su, doğalgaz borçları yapılandırmaya tabi tutulacak, her türlü cezadan vazgeçilecek, abonelerin borcu 6 ay boyunca faizsiz ertelenecek.

Yorumlar
ismail
01 Mayıs 2021, Cumartesi 11:05
hep işletme sahiplerini düşünüyorsunuzda bu animasyon ekipleri birinizin aklına gelmiyor
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha