Airbnb Yönetmeliği’nde değişiklik: Geçici izin!

Airbnb Yönetmeliği’nde değişiklik: Geçici izin!
27 Ocak 2024, 12:10
Kamuoyunda Airbnb yasası olarak bilinen Turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Turizm amaçlı konut kiralamalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Ruhsatsız konutlar sene sonuna kadar kiralama yapabilecek

Resmi Gazete’de yayımlanan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”e eklenen geçici madde ile, belediyeden iskan ruhsatı almamış konutların sene sonuna kadar turizm amaçlı kiralama yapabilmelerinin önü açıldı. Söz konusu yapılar tapuda tarla, zeytinlik gibi görünen ancak üzerinde konut bulunan; deprem yönetmeliği ve yapı denetiminin dışında inşa edilmiş yapıları ifade ediyor. Eklenen geçici madde şu şekilde:

“Turizm amaçlı kiralama faaliyetine konu olan müstakil konutlarda, başvurunun konut ibaresi içermeyen tapuyla yapılması halinde, taşınmaz üzerinde konut bulunduğuna ilişkin yazılı beyan üzerine 5’inci maddede istenilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte tapu değerlendirilmeye alınır. Bu kapsamdaki başvurularda 31/12/2024 tarihine kadar geçerli olmak üzere izin belgesi düzenlenir.”

Yorumlar
İlk yorum yapan siz olun.
 
  Yorum için en fazla 1000 karakter girişi yapılabilir!
captcha